Follow
Ewa Rollnik-Sadowska
Ewa Rollnik-Sadowska
Politechnika Białostocka, Bialystok University of Technology
Verified email at pb.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce (na przykładzie województwa podlaskiego)
E Rollnik-Sadowska
592009
Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union
E Rollnik-Sadowska, E Dąbrowska
Oeconomia Copernicana 9 (1), 143-158, 2018
382018
Inclusive growth in CEE countries as a determinant of sustainable development
E Cichowicz, E Rollnik-Sadowska
Sustainability 10 (11), 3973, 2018
332018
Young people in the European Union labour market
E Rollnik-Sadowska
Latgale National Economy Research 1 (8), 80-92, 2016
182016
Foresight for career development
A Kononiuka, A Pająkb, AE Gudanowskaa, A Magruka, J Kozłowskaa, ...
Форсайт 14 (2 (eng)), 88-104, 2020
172020
Young people on the labour market in Poland? the point of view of the employer
U Kobylińska, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Oeconomia Copernicana 8 (4), 553-568, 2017
132017
Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw
B Urbaniak, A Gładzicka-Janowska, J Żyra, L Kaliszczak, A Piekutowska, ...
132015
Stakeholders engagement for solving mobility problems in touristic remote areas from the Baltic Sea Region
H Kiryluk, E Glińska, U Ryciuk, K Vierikko, E Rollnik-Sadowska
PloS one 16 (6), e0253166, 2021
82021
Education and future work attitudes of students in Poland and Lithuania: a comparative analysis
V Kumpikaite-Valiūniene, E Rollnik-Sadowska, E Glińska
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2016
82016
Sytuacja osób młodych na ryku pracy w województwie podlaskim
U Kobylińska, A Kozłowski, E Rollnik-Sadowska, J Samul
Politechnika Białostocka, 2016
82016
Transformation of European Labour Market Policy Models–Exemplified by Denmark, Germany And The United Kingdom
E Rollnik-Sadowska
Optimum. Studia Ekonomiczne 5, 2014
82014
Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski
E Rollnik-Sadowska
Studia Ekonomiczne 167, 156-166, 2014
7*2014
POLITYKA RYNKU PRACY W WIELKIEJ BRYTANII. PROPOZYCJE IMPLEMENTACYJNE DLA POLSKI
E Rollnik-Sadowska
Studia Ekonomiczne, 156-166, 2014
62014
Strategia partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego
IS E. Rollnik-Sadowska
Towarzystwo Amicus, 2013
62013
System welfare state w Danii: główne założenia
E Rollnik-Sadowska
Ekonomia i Zarządzanie 5 (2), 2013
62013
Efektywność instytucji publicznych: przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce: pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru
E Rollnik-Sadowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2019
52019
The role of private companies in the Danish active labour market policy
H Marklund, E Rollnik-Sadowska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 15 (2), 209-218, 2016
52016
Zastosowanie modelu flexicurity w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
E Rollnik-Sadowska
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
52014
The concept of ‘talent’in the labor management perspective-the bibliometric analysis of literature
Y Barkun, E Rollnik-Sadowska, E Glińska
International Journal of Industrial Engineering and Management 11 (2), 104, 2020
42020
Projektowanie kariery zawodowej-perspektywa badań foresightowych
A Kononiuk, A Pająk, A Gudanowska, J Kozłowska, A Magruk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20