Marian Podstawka
Marian Podstawka
Warsaw University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Food Economics - NRI
Zweryfikowany adres z ierigz.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje
M Podstawka, A Deresz, P Gołasa, I Jędrzejczyk, S Kozak, P Litwiniuk, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
802020
Podstawy finansów: teoria i praktyka
M Podstawka
Wydawnictwo SGGW, 2011
432011
System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polsi z Unia̜ Europejska̜
M Podstawka
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 2000
362000
System podatkowy w rolnictwie
M Podstawka
Wydawnictwo SGGW, 2000
342000
Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce
M Podstawka
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w …, 1995
341995
Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
M Podstawka
Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, 8, 2010
162010
Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce
T Nowogródzka, M Podstawka, S Szarek
Wieś i Roln 159 (2), 157-168, 2013
152013
Finanse w rolnictwie
M Podstawka
Wydawnictwo Wieś Jutra, 1999
151999
Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin
M Podstawka, E Rudowicz
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 79-87, 2010
132010
Podstawy finansów publicznych
M Podstawka
Wydaw. SGGW, 2001
132001
Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo przez zalesienie
M Podstawka, A Konieczny
Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Warszawa: SGGW, 2002
122002
Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa
J Pawłowska-Tyszko, M Podstawka, PY Lelong, S Filipek-Kazimierczak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
92011
Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w warunkach różnego poziomu rozwoju rolnictwa
M Podstawka, A Ginter
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (08), 2006
92006
Rolnicze ubezpieczenia spoĹ ‚eczne w Polsce oraz propozycje ich zmian: opracowanie w ramach projektu Grant KBN 5PO6J00711
M Podstawka
Wydawn. SGGW, 1998
91998
Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie
J Pawłowska-Tyszko, M Gotowska, J Kulawik, M Podstawka
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut …, 2012
82012
Ulgi i zwolnienia oraz progresja w podatku dochodowym od osób fizycznych jako sposoby realizacji polityki społecznej oraz propozycje ich zmian w warunkach kryzysu
M Podstawka, A Deresz
Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 193-210, 2011
82011
Ocena ekonomicznych zasad wymiaru podatku rolnego w Polsce
M Podstawka
Wieś i Rolnictwo, 42-51, 1994
81994
Dylematy związane ze zmianami systemu ubezpieczenia społecznego rolników
M Podstawka
Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia, 7-13, 2011
62011
Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008, Materiały szkoleniowe
M Podstawka, J Dynowska, P Góralski, E Rudowicz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 2007
62007
Dochody gospodarstw rolnych
M Podstawka, A Chlebicka, P Gołasa, P Litwiniuk
Wydawnictwo SGGW, 2017
52017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20