Michał Dudek
Michał Dudek
Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z irwirpan.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Chmieliński P., Dudek M., Karwat-Woźniak B., Sikorska A. (red. nauk ...
IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2011
25*2011
Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie
M Dudek
Studia i Monografie nr 170, 2016
192016
Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
A Sikorska, P Chmieliński, B Chmielewska, M Dudek, B Karwat-Woźniak, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
132015
Kapitał ludzki w rolnictwie oraz wybrane instrumenty wspierające jego rozwój
M Dudek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
132010
Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykładzie gospodarstw emerytów i młodych rolników
M Dudek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
132008
Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa
M Dudek, P Chmieliński, B Karwat-Woźniak, A Wrzochalska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
102014
Nowa polityka rolna UE-kontynuacja czy rewolucja?
A Kowalski, M Wigier, M Dudek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
82014
Wybrane determinanty polaryzacji społecznej oraz stabilności ekonomicznej na obszarach wiejskich i w rolnictwie
M Dudek, B Karwat-Woźniak, A Wrzochalska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2016
72016
Making development more sustainable? The EU cohesion policy and socio-economic growth of rural regions in Poland
M Dudek, A Wrzochalska
European Journal of Sustainable Development 6 (3), 189-189, 2017
62017
Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej
A Wrzochalska, P Chmieliński, M Dudek, B Karwat-Woźniak
IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2012
62012
Seeking for Opportunities: Livelihood Strategies in the Challenge of Peripherality
M Dudek, C Paweł
Journal of Rural and Community Development 10 (1), 191-207, 2015
52015
Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture
M Dudek, P Chmieliński, B Karwat-Woźniak, A Wrzochalska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
52014
The level of farmers’ human capital in Poland
M Dudek, A Wrzochalska
Changes and perspectives in the rural areas and in the agriculture of …, 2015
42015
Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego
M Dudek
Studia Socjologiczne 203 (4), 155-176, 2011
42011
Generational changes in agriculture: the influence of farm characteristics and socio-economic factors
Sroka W., Dudek M., Wojewodzic T., Król K.
Agriculture 9(12) 264, 1-27, 2019
3*2019
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej a wzmacnianie kompetencji zawodowych osób pracujących w Polskim rolnictwie
M Dudek
Marketring i Zarządzanie nr 1(51), 41-49, 2018
32018
A matter of family? An analysis of determinants of farm succession in Polish agriculture
M Dudek
Studies in Agricultural Economics 118, 61-67, 2016
32016
Ocena korzystania z usług doradczych przez rolników w latach 1992-2011
M Dudek
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2/2015 (80), 32-42, 2015
32015
Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE
A Kowalski, M Wigier, M Dudek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
32014
Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Synteza)
P Chmieliński, B Chmielewska, M Dudek, M Gospodarowicz, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
32010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20