Obserwuj
Paulina Jabłońska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa
P Jabłońska
Przegląd Sądowy, 2020
82020
Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa: przyczynek do dyskusji
P Jabłońska
Przegląd Sądowy, 2021
52021
Pominięcie prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 8/17
P Jabłońska
Przegląd Konstytucyjny 18 (2), 145-156, 2021
12021
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r., sygn. akt K 12/18
P Jabłońska
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 345-351, 2020
12020
Czy Konstytucja stanowi inaczej?: o wyjątkach od zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji
P Jabłońska
Państwo i Prawo 79 (1 (935)), 2024
2024
Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa
J Adamowski, P Daroszewski, P Jabłońska, B Kielan, Ł Korzeniowski
Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2023
2023
Stosowanie kolizyjne w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy wobec problemu hierarchicznej niezgodności norm
P Jabłońska
2022
Konstytucyjne podstawy pierwszeństwa wykładni językowej a obowiązek stosowania wykładni prokonstytucyjnej: glosa do postanowienia Sądu Najwyższego-Izba Cywilna z dnia 19 …
P Jabłońska
Orzecznictwo Sądów Polskich 66 (4), 2022
2022
Margines oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: perspektywa ochrony tożsamości konstytucyjnej
P Jabłońska
Kraków: Wydawnictwo Ksiegarnia Akademicka, 2022
2022
Kontrola konstytucyjności przepisów typizujących czyny zabronione. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.06. 2019 r., K 16/17
P Jabłońska
Przegląd Prawa Publicznego, 107-116, 2021
2021
Prawo konstytucyjne. Kazusy
M Florczak-Wątor
Wolters Kluwer, 2020
2020
Granice wykładni prokonstytucyjnej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2012 r., III KK 137/12
P Jabłońska
Przegląd Konstytucyjny 13 (1), 76-86, 2020
2020
Zakres prezydenckiego prawa łaski. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07. 2018 r., K 9/17
P Jabłońska
Przegląd Prawa Publicznego, 108-114, 2020
2020
Drugie Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne „Konstytucja i rządy prawa. Teoria i praktyka”(Kraków, 28 września 2019 r.)
P Jabłońska
Przegląd Konstytucyjny 12 (4), 89-92, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14