Obserwuj
Lucyna Czechowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory
L Czechowska
The Copernicus Journal of Political Science 2, 36-51, 2013
782013
Metodologia badań politologicznych
R Backer, L Czechowska, G Gadomska, J Gajda, K Gawron-Tabor, ...
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, 2016
542016
Strategic partnerships, international politics and IR theory
A Tyushka, L Czechowska
States, international organizations and strategic partnerships, 8-43, 2019
282019
States, International organizations and strategic partnerships
L Czechowska, A Tyushka, A Domachowska, K Gawron-Tabor, ...
Edward Elgar Publishing, 2019
162019
Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem
L Osińska
Dialogi Polityczne 8, 25-43, 2007
142007
Miejsce Ukrainy w koncepcjach polityki wschodniej III RP
L Osińska
Dialogi Polityczne 11, 129-149, 2009
82009
Mały mocarz – Nowa Zelandia jako przykład roli międzynarodowej osiągniętej dobrą reputacją
L Czechowska
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 54, 7-22, 2017
72017
Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej
L Czechowska
Wydawnictwo Mado, 2013
72013
States, international organizations and strategic partnerships: theorizing an ‘ideal model’
A Tyushka, L Czechowska, A Domachowska, K Gawron-Tabor, ...
States, International Organizations and Strategic Partnerships, 44-79, 2019
62019
Joint Bodies and the Regularization of Strategic Interaction: A Comparison of the European Union's Strategic Partnerships with Japan and India
L Czechowska
JCMS: Journal of Common Market Studies 60 (4), 1144-1164, 2022
42022
Model specification and operationalization: the basic correlates of strategic partnerships
L Czechowska, A Domachowska, K Gawron-Tabor, ...
States, International Organizations and Strategic Partnerships, 81-163, 2019
42019
Stosunki dwustronne RP w latach 1990–2002 na podstawie analizy corocznych informacji rządu o polityce zagranicznej państwa
L Czechowska
42017
A marriage of convenience? The EU–India reluctant strategic partnership
L Czechowska
States, International Organizations and Strategic Partnerships, 258-280, 2019
22019
Klucz do sukcesu dwustronnych komisji podręcznikowych
L Czechowska
Kultura i Edukacja 3, 152-183, 2014
22014
Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie tom II: Stosunki polityczne i gospodarcze
L Czechowska, M Bierowiec
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
22011
W centrum uwagi 2: podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres podstawowy
L Czechowska, A Janicki
Nowa Era, 2020
12020
Kooperatywne zachowania państw – ewolucja w czasie
L Czechowska
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 39, 75-94, 2013
12013
Realia prowadzenia polityki zagranicznej pačstw w pierwszej dekadzie XXI wieku
L Czechowska
Historia i Polityka 14 (7), 61-81, 2012
12012
Refleksy myśli politycznej Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w powojennych koncepcjach polskiej polityki wschodniej
L Czechowska
Epigioństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów …, 2011
12011
Powrót Średniowiecza?
L Czechowska
Sprawy międzynarodowe, 47-66, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20