Paweł Łącki
Paweł Łącki
Unknown affiliation
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Konstytucja a małżeństwo. Prawa podstawowe i demokracja
P Łącki
Przegląd Sejmowy, 169-183, 2016
32016
Ecclesiae in et ex Ecclesia
Ł Paweł
Waltera Kaspera i Josepha Ratzingera dyskusja o Kościele, 197-240, 0
2
Uzasadnienie dynamicznej wykładni Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności—pytania krytyczne
P Łącki
Przegląd Sejmowy, 7-26, 2017
12017
Ludzkie embriony i godność człowieka w świetle prawa patentowego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2011 r. w sprawie Brüstle przeciwko …
P Łącki
Przegląd Sejmowy 4, 33-54, 2012
12012
Radbruch dzisiaj. Kilka uwag na marginesie nowego przekładu Filozofii prawa
P Łącki
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011
12011
Consensus as a Basis for Dynamic Interpretation of the ECHR—A Critical Assessment
P Łącki
Human Rights Law Review 21 (1), 186-202, 2021
2021
Zmiana znaczenia pojęcia małżeństwa w niemieckiej ustawie zasadniczej. O meandrach dynamicznej wykładni postanowień konstytucyjnych
P Łącki
Forum Prawnicze, 25-41, 2018
2018
Kulturowe uwarunkowania rozumienia praw człowieka. Niemiecka nauka prawa wobec legalizacji spornych praktyk religijnych
P Łącki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78 (4), 93-106, 2016
2016
Dopuszczalny zakres regulacji sztucznej prokreacji w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
P Łącki, B Wróblewski
Przegląd Sejmowy 5, 51-75, 2013
2013
Jurisprudence of other courts Gloss to the judgment of the European Court of Human Rights of June 15, 2010 in the case of Grzelak v. Poland (Application no. 7710/02)
P Lacki
PRZEGLAD SEJMOWY, 194-204, 2011
2011
Ethical cognitivism in Finnis’s Theory
P Łącki
Norm and Truth, 39-48, 2008
2008
O DWÓCH PRÓBACH TRANSCENDENTALNEGO UZASADNIENIA PRAW CZŁOWIEKA
P Łącki
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12