Obserwuj
Zenon Wiśniewski
Zenon Wiśniewski
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Z Wiśniewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
1501999
Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec
Z Wiśniewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1994
661994
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim
Z Wiśniewski, K Zawadzki, PS Plastycznych
Pracownia Sztuk Plastycznych, 2010
542010
Zarys polityki zatrudnienia
E Dolny
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1990
521990
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Z Wiśniewski, A Pocztowski
Oficyna Ekonomiczna, 2006
462006
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce
Z Wiśniewski, K Zawadzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 57-69, 2011
352011
Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych
Z Wiśniewski, UMK w Toruniu
TNOiK, 2009
332009
Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności
Z Wiśniewski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2009
322009
Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce
E Dolny, J Meller, Z Wiśniewski
Toruńska Szkoła Zarządzania, 1998
261998
Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce
E Kryńska, Z Wiśniewski
Polityka Społeczna 9, 1-5, 2007
192007
red.(2011)
Z Wiśniewski, K Zawadzki
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, WUP, UMK, Toruń, 0
19
Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Eeuropejską
Z Wiśniewski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
152001
Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy
M Maksim, Z Wiśniewski
CRZL, Warszawa, 2012
122012
Polityka rynku pracy
Z Wiśniewski
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warsaw, 323-358, 2002
122002
Ewolucja polskiej polityki rynku pracy,[in:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki
Z Wiśniewski
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, 2010
102010
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce
A Bronk, Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Diagnoza i metody zapobiegania, 2014
92014
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
Z Wiśniewski
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013
92013
Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej: podstawy, cele publicznych służb zatrudnienia i benchmarking
Z Wiśniewski
Polityka Społeczna, 25-29, 2002
92002
Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem
Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku …, 2014
82014
Cele i instrumenty polityki rynku pracy,[w:] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red
Z Wiśniewski
Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Toruń, 2010
82010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20