Obserwuj
Zenon Wiśniewski
Zenon Wiśniewski
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Z Wiśniewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999
1611999
Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec
Z Wiśniewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1994
791994
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim
Z Wiśniewski, K Zawadzki, PS Plastycznych
Pracownia Sztuk Plastycznych, 2010
602010
Zarys polityki zatrudnienia
E Dolny, J Meller, Z Wiśniewski
(No Title), 1990
551990
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Z Wiśniewski, A Pocztowski
Oficyna Ekonomiczna, 2006
512006
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce
Z Wiśniewski, K Zawadzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 57-69, 2011
392011
Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności
Z Wiśniewski
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2009
352009
Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych
Z Wiśniewski, UMK w Toruniu
TNOiK, 2009
332009
Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce
E Dolny, J Meller, Z Wiśniewski
Toruńska Szkoła Zarządzania, 1998
301998
Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce
E Kryńska
Polityka Społeczna, 1-5, 2007
222007
Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Eeuropejską
Z Wiśniewski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
192001
Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy
M Maksim, Z Wiśniewski
CRZL, Warszawa, 2012
142012
Polityka rynku pracy
Z Wiśniewski
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warsaw, 323-358, 2002
122002
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce
A Bronk, Z Wiśniewski, M Wojdyło-Preisner
Diagnoza i metody zapobiegania. Wydawca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich …, 2014
102014
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
Z Wiśniewski
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2013
102013
Ewolucja polskiej polityki rynku pracy,[in:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki
Z Wiśniewski
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, 2010
102010
Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Z Wiśniewski
Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa, 2003
102003
Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
Z Wiśniewski, M Maksim
Bilans i nowe wyzwania, 2008
92008
Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej: podstawy, cele publicznych służb zatrudnienia i benchmarking
Z Wiśniewski
Polityka Społeczna, 25-29, 2002
92002
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
M Maksim, Z Wiśniewski, M Wojdyło
Teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
82018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20