Marcin Soniewicki
Title
Cited by
Cited by
Year
The development of business networks in the company internationalisation process
K Fonfara, M Łuczak, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek, R Szczepański, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
37*2012
The company's international competitive advantage: the role of knowledge
M Soniewicki
Difin, 2015
242015
Marketing międzynarodowy
K Fonfara, B Deszczyński, A Dymitrowski, Ł Małys, P Mielcarek, ...
Współczesne trendy i praktyka (International marketing. Modern trends and …, 2014
122014
Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji
M Soniewicki
62014
Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego
M Soniewicki
Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa, 2017
52017
COMPANIES COOPERATION IN THE INTERNATIONALIZATION PROCESS AND THEIR COMPETITIVE ADVANTAGE
A Dymitrowski, M Soniewicki
IMP Conference 2015, University of Southern Denmark, Kolding, 2015
5*2015
Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
M Soniewicki
Difin SA, 2017
32017
The characteristics of knowledge management processes in the Polish service industry companies
M Soniewicki
Przegląd Organizacji, 40-46, 2014
32014
The Importance of Knowledge Management Processes for the Creation of Competitive Advantage by Companies of Varying Size
M Soniewicki, J Paliszkiewicz
Entrepreneurial Business and Economics Review 7 (3), 43-63, 2019
22019
Knowledge Management Systems in the Polish Private, State and Foreign Owned Companies
M Soniewicki, Ł Wawrowski
Journal of Information and Organizational Sciences 41 (2), 263-282, 2017
22017
The importance of knowledge management systems for service industry companies operating locally and internationally
M Soniewicki
Online Journal of Applied Knowledge Management 5 (2), 76-91, 2017
22017
Knowledge transfer in manufacturing companies in the internationalisation process
M Soniewicki, A Hauke-Lopes
Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in …, 2016
22016
Knowledge Acquisition and Competitiveness of Manufacturing Enterprises
M Soniewicki
International Journal of Business Development and Research 3 (1), 27-42, 2016
22016
The Importance of Attitude to Knowledge and Innovation for Performance of Manufacturing Enterprises Operating Either Locally Or Internationally
M Soniewicki
International Journal of Management, Knowledge and Learning, 23-36, 2016
22016
The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process
M Soniewicki, Ł Wawrowski
Journal of Economics & Management 22, 75-95, 2015
22015
The use of external knowledge sources in manufacturing companies
M Soniewicki
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 89-97, 2015
22015
Social Media in the Process of Establishing Customer Relations on the International Market
M Łuczak, M Soniewicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 256-264, 2012
22012
Znaczenie zarządzania wiedzą i innowacji dla funkcjonowania centrów usług wspólnych
M Soniewicki
Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (4), 94-112, 2018
12018
The synergy between the perception of the importance of knowledge and goal setting in Polish manufacturing companies
M Soniewicki
Issues in Information Systems 18 (2), 20-30, 2017
12017
Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych
M Soniewicki
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 135-149, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20