Dorota Podgórska-Jachnik
Dorota Podgórska-Jachnik
prof. UKW, dr hab. n. społ., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zweryfikowany adres z ukw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Głusi. Emancypacje
D Podgórska-Jachnik
Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej, [pdf dostępny w internecie], 2013
37*2013
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
D Podgórska-Jachnik
32*2014
Praca socjalna z osobami bezdomnymi
D Podgórska-Jachnik
CRZL [pdf dostępny w internecie], 2014
32*2014
Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami
D Podgórska-Jachnik
CRZL, Warszawa, [pdf dostępny w internecie], 2014
322014
Ruch self-adwokatów jako rozwijanie kompetencji zakresie rzecznictwa własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną,[w:] D. Podgórska-Jachnik (red.)
D Podgórska-Jachnik, D Tłoczkowska
Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych [dostęp: https …, 2009
142009
Głusi wśród słyszących—głusi wśród Głuchych. Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie tożsamościowym
D Podgórska-Jachnik
Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych pod red. E. Woźnickiej, [pdf dostępny …, 2008
102008
Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych
D Podgórska-Jachnik
Problemy integracji społecznej osób z uszkodzonym słuchem w aspekcie …, 2007
10*2007
Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie jako konteksty edukacji włączającej
D Podgórska-Jachnik
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych …, 2016
92016
Pedagogika specjalna w pogoni za uciekającym podmiotem
D Podgórska-Jachnik
Pedagogika specjalna – Różne poszukiwania – wspólna misja Pamięci Profesora …, 2009
92009
Schizofrenia w kontekście nauk społecznych
PT Witusik A., Leszto S., Podgórska-Jachnik D.
Wyd. Continuo, 2015
7*2015
Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat
Pyżalski J., Podgórska-Jachnik D.
RCPS Łódź [dostęp: http://www.imp.lodz.pl/upload/aktualnosci/2016/raport.pdf], 2015
7*2015
Deprecjacja osób z niepełnosprawnością dyskursie publicznym za pośrednictwem mediów
D Podgórska-Jachnik
[w:] Z. Gajdzica (red.) Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie …, 2013
72013
Mój zawód-moja praca-moja przyszłość: perspektywy osób z niepełnosprawnością
B Jachimczak, B Olszewska, D Podgórska-Jachnik
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, 2011
72011
Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej
D Podgórska-Jachnik
Niepełnosprawność - zeszyty naukowe 1, 91 [pdf dostępny w internecie], 2009
62009
Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym
D Podgórska-Jachnik
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
62004
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
D Podgórska-Jachnik, T Pietras
CRZL [pdf dostępny w internecie], 2014
52014
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu
B Jachimczak, B Olszewska, D Podgórska-Jachnik
Satoridruk. pl M. Pomorski, R. Wodyński, 2007
42007
Nowe tendencje w pedagogice specjalnej wobec emancypacji środowisk niepełnosprawnych,[w:] B
D Podgórska-Jachnik
Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna–dylematy teorii, OW „Impuls”, Łódź …, 1995
41995
Zmiany we współczesnej edukacji osób niesłyszących w Polsce w kontekście wybranych rozwiązań polityki oświatowej
D Podgórska-Jachnik
NIEPEŁNOSPRAWOŚĆ. DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 22, 132-152, 2016
32016
Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna–kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności
D Podgórska-Jachnik
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 15-32, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20