Kwartalnik EDUKACJA
Kwartalnik EDUKACJA
Instytut Badań Edukacyjnych/Educational Research Institute
Verified email at ibe.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży
K Ostaszewski
Edukacja 120 (4), 23-38, 2012
292012
Cicha rewolucja w polskiej oświacie–proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach
R Dolata
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 109 (1), 51-60, 2010
232010
Kompetencje autokreacyjne–możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych
M Dudzikowa
Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 4 (44), 27, 1993
181993
Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar aktywności twórczej w szkole
A Tokarz, A Słabosz
Edukacja 3, 36-48, 2001
142001
Metoda biograficzna z perspektywy rozwoju orientacji humanistyczno-jakościowej w pedagogice
W Dróżka
Edukacja 4, 23-32, 1997
141997
Klasa szkolna jako miejsce doświadczeń społecznych uczniów
M Sendyk
Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 2, 56-67, 2001
122001
Nastolatki i książki–od czytania codziennego do unikania
Z Zasacka
Edukacja 118 (2), 20-35, 2012
112012
CodeWeave: Exploring fine-grained mobility of code
C Mascolo, GP Picco, GC Roman
Automated Software Engineering 11 (3), 207-243, 2004
102004
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali
H Szaleniec, M Grudniewska, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek
Edukacja 119 (3), 9-30, 2012
92012
Język potoczny jako warunek dialogu edukacyjnego–w poszukiwaniu języka pedagogiki.„
K Ablewicz
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, 55, 1996
81996
Uczenie się przez całe życie–memorandum Komisji Europejskiej,„
SM Kwiatkowski
Kwartalnik Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 1 (77), 110-116, 2002
72002
Edukacyjne wyzwania globalizacji,„
MJ Szymański
Edukacja (studia, badania, innowacje), 80, 2002
72002
Perspektywy kariery młodzieży prowincjonalnej
Z Wołk
Edukacja–Studia, Badania, Innowacje, 65-71, 2002
72002
Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka
A Nowotnik
Edukacja 117 (1), 87-102, 2012
62012
Towards inclusive school leadership in highly disadvantaged urban contexts,„Edukacja
JM Michalak, S Jones
Studia–Badania–Innowacje, 110, 2009
62009
Poziom umiejętności czytania i pisania jako wskaźnik zdrowia społecznego
S Jabłoński
62009
Znaczenie kultury i klimatu szkoły dla wyników nauczania oraz spostrzeganego przez nauczycieli nasilenia zachowań problemowych wśród uczniów
K Bobrowski, A Pisarska, K Ostaszewski, K Okulicz-Kozaryn
Edukacja 4, 120, 2012
52012
Ukryty program szkoły–istota, przejawy, uwarunkowania
A Pańtak
Edukacja: Studia, Badania, Innowacje, 102-109, 1998
51998
Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3–8 lat
S Jabłoński, I Kaczmarek, K Kaliszewska-Czeremska, M Zakrzewska
Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 1 (121), 54-72, 2013
42013
Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania
A Pokropek, B Kondratek
Edukacja 4, 52-71, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20