Ryszard Michalak
TitleCited byYear
Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956)
R Michalak
Semper, 2002
172002
Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989
R Michalak
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego zgora.academia.edu …, 2014
102014
Polska 1945-2015: historia polityczna
AK Piasecki, R Michalak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
52016
Kościoły prostestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956
R Michalak
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 361-379, 1999
51999
Historia polityczna Polski: 1952-2002
R Michalak, AK Piasecki
Akapit, 2003
22003
Divide et impera. Szkic o złożoności polityki wyznaniowej PRL wobec Kościołów mniejszościowych i jej następstwach
R Michalak
Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej 7 (1 …, 2005
12005
Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej
R Michalak, K Urban
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 621-639, 2001
12001
Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956)
R Michalak
Przegląd Historyczny 92 (1), 2001
12001
Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu
R Michalak
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 245-254, 2000
12000
Polityka wyznaniowa. Zakres zjawiska
R Michalak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K–Politologia 26 (1 …, 2019
2019
The Methodist Church in Poland in reality of liquidation policy. Operation “Moda”(1949-1955)
R Michalak
Review of Nationalities 8 (1), 199-224, 2018
2018
Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje
R Zenderowski, R Michalak
Wydawnictwo Morpho zgora.academia.edu/RyszardMichalak, 2018
2018
Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej
R Michalak
Roczniki Kulturoznawcze 8 (4), 7-43, 2017
2017
Bogumił Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2014, ss. 405
R Michalak
Przegląd Narodowościowy–Review of Nationalities, 2015
2015
Religia i polityka. Zarys problematyki, red. Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700
R Michalak
Przegląd Narodowościowy–Review of Nationalities, 2015
2015
Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, red. Tomasz Stępniewski,„Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Wydawnictwo KUL …
R Michalak
Przegląd Narodowościowy–Review of Nationalities, 271-275, 2015
2015
Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. Część II (1945–1956)
G Jasiński
Gdański Rocznik Ewangelicki, 84-114, 2015
2015
Polityka jako wyraz lub następstwo religijności
RM red.
Morpho zgora.academia.edu/RyszardMichalak, 2015
2015
„Pod przykryciem turystyki…”. Obserwacje i analizy Biura Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako elementy uzupełniające politykę wyznaniową PRL
R Michalak
Przegląd Narodowościowy–Review of Nationalities, 147-158, 2014
2014
„Na drugim planie”. Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe na obrzeżach głównego nurtu polityki wyznaniowej PRL.
R Michalak
Studia Zachodnie 16, 153-176, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20