Follow
Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana
Бульвінська Оксана Бульвинская Оксана Bulvinska Oksana
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для україни: монографія.
НТОГКВГ Михальченко М. І., Андрущенко В. П., Бульвінська О. І., Лукашевич М. П.
Пед. думка, 2007
272007
Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /
ОІ Бульвінська
Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова., 185 c., 1998
231998
Сучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід Suchasni metody navchannja i vykladannja na osnovi doslidzhennja: zarubizhnyj dosvid [Modern …
О Бульвінська
Освітологічний дискурс 1 (24), 83-103, 2019
12*2019
Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування) Types and forms of conti
О Бульвінська, М Бульвінський
Освітологічний дискурс 3, 95-106, 2018
11*2018
Interactive methods in communicative education
О Бульвінська, Н Ханикіна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 68-73, 2019
102019
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: монографія
ОІ Бульвінська, НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІО Линьова, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
9*2016
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
О Бульвінська, І Капралова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 53-59, 2019
7*2019
Teacher communication competence: different theoretical approaches.
O Bulvinska
Internauka 1 (№ 15 (37).), P. 20–23., 2017
72017
Ти бачиш, хід віків—то наче притча..
ОІ Бульвінська
Жанр філософської притчі в творчості Річарда Баха і Пауло Коельо//Зарубіжна …, 2004
62004
Перший письменник третього тисячоліття, або Милорад Павич і гіпертекст
О Бульвінська
Зарубіжна література в навчальних закладах 12, 28-32, 2003
62003
Transformation of the roles of Ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
О Bulvinska, L Chervona
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-41, 2019
52019
Перехід до електронної освітньої культури: надбання і проблеми
Т Нельга, О Бульвінська
Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України …, 2007
52007
Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
ОБ Проценко, О Бульвінська, ОВ Мельниченко, Я Хархула
Освітологія, 2021
42021
Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Suchasni tendentsiyi bezperervnoho profesiynoho rozvytku naukovo …
О Бульвінська
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 22-30, 2018
4*2018
Сучасні підходи до формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти в системі підвищення кваліфікації (на прикладі програми підвищення кваліфікації …
І Капралова, О Бульвінська
Освітнє лідерство: від теорії до практики: монографія. Роман Козлов, 2021
32021
Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти
О Бульвінська, Л Червона
Collection of scientific papers ΛΌГOΣ. 2, 181-183, 2021
32021
Continuing professional development of academic staff: theoretical approaches and models
I Lynova, O Bulvinska
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 14-22, 2020
3*2020
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І): препринт (аналітичні матеріали)
ОІ Бульвінська, МВ Гриценко, ВІ Рябченко, ЗФ Самчук, ЛМ Червона
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
32015
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія
ОБ М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський
32012
Перехід від писемної до електронної освітньої культури: соціологічний аспект
О Бульвінська
Вища освіта України 3, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20