Follow
Agnieszka Dziadosz
Title
Cited by
Cited by
Year
Risk analysis in construction project-chosen methods
A Dziadosz, M Rejment
Procedia Engineering 122, 258-265, 2015
1202015
Reliability, risk management, and contingency of construction processes and projects
Z Turskis, M Gajzler, A Dziadosz
Journal of Civil Engineering and Management 18 (2), 290-298, 2012
752012
Financial risk estimation in construction contracts
A Dziadosz, A Tomczyk, O Kapliński
Procedia Engineering 122, 120-128, 2015
532015
Review of selected methods of supporting decision-making process in the construction industry
A Dziadosz, A Kończak
Archives of Civil Engineering 62 (1), 2016
282016
The influence of solutions adopted at the stage of planning the building investment on the accuracy of cost estimation
A Dziadosz
Procedia Engineering 54, 625-635, 2013
192013
Próba standaryzacji procesu zarządzania na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych
O Kapliński, A Dziadosz, JL Zioberski
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria …, 2011
182011
Przegląd wybranych metod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych
A Dziadosz
Przegląd Budowlany 81, 76-80, 2010
182010
Wybrane zagadnienia prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
E Plebankiewicz, A Dziadosz
Przegląd budowlany 77 (5), 45-49, 2006
132006
Selected aspects of construction projects selection including risk estimation
M Rejment, A Dziadosz
Czasopismo Techniczne, 2014
122014
Problematyka wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie
M Gajzler, A Dziadosz, P Szymański
Czasopismo Techniczne 1, 69-84, 2010
122010
Selected aspects of determining of building facility deterioration for real estate valuation
A Dziadosz, W Meszek
Procedia Engineering 122, 266-273, 2015
112015
Ocena i selekcja inwestycji budowlanych z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego (AHP)
A Dziadosz
Czasopismo Techniczne. Budownictwo 105 (1-B), 41-51, 2008
102008
An attempt of management process standardisation at the stage of planning and implementation of construction projects
O Kapliński, A Dziadosz, JL Zioberski
Proc. 57th Annual Scientific Conference: scientific Problems of Civil …, 2011
82011
Analiza i ocena ryzyka finansowego w przedsięwzięciach budowlanych
A Dziadosz, O Kapliński, A Tomczyk, M Rejment
Materiały Budowlane, 112--113, 2016
72016
Usefulness and fields of the application of the Earned Value Management in the implementation of construction projects
A Dziadosz, O Kapliński, M Rejment
Budownictwo i Architektura 13 (4), 357-364, 2014
72014
Wpływ zakłóceń na opóźnienia procesów budowlanych
A Dziadosz, M Rejment
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …, 2012
72012
Realizacja przedsięwzięć na krakowskim rynku budowlanym w opiniach deweloperów
A Dziadosz
Przegląd Budowlany 77 (4), 26-31, 2006
72006
Range of aplication and limitations of the earned value method in construction project estimation
T Baumann, A Dziadosz, M Rejment, O Kapliński
Czasopismo Techniczne 2014 (Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014), 65-72, 2014
62014
Wybór rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przy budowie szklanej podłogi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
A Dziadosz, JL Zioberski
Konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria Procesów Budowlanych …, 2009
62009
Delays in construction works in Polish construction industry from the contractors’ point of view
A Kowalczyk, W Meszek, M Rejment, A Dziadosz
MATEC web of conferences 222, 01008, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20