Marcin Kiciński
Title
Cited by
Cited by
Year
Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system
P Sawicki, M Kiciński, S Fierek
Archives of Transport 37 (1), 55--66, 2016
212016
Application of MCDA/MCDM methods for an integrated urban public transportation system – case study, city of Cracow
M Kiciński, K Solecka
Archives of Transport 46 (2), 71-84, 2018
132018
Ocena realizacji zakładanych zadań przewozowych na przykładzie przedsiębiorstwa publicznego transportu autobusowego ZUK Rokbus Sp. z oo Czasopismo Autobusy–Technika
M Kiciński, P Stasiak
Eksploatacja, Systemy Transportowe, 555-564, 2013
102013
Wielokryterialna ocena wariantów dojazdu mieszkańców aglomeracji poznańskiej do Poznania
M Kiciński, W Judt, R Kłosowiak
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
82017
Specyfika gospodarki paliwami w bazach lotnictwa wojskowego (BLW)
J Bartoszewicz, M Kiciński, A Nygard
978-83-932168-5-7, 2016
82016
Potencjalne zagrożenie stosowania hydrazyny w systemie awaryjnego zasilania samolotów F-16
E Janeba-Bartoszewicz, M Kiciński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 6, 230-235, 2017
72017
Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Logistyka, 1673-1682, 2014
72014
Wielokryterialna ocena wariantów przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym na przykładzie modernizacji Ronda Rataje w Poznaniu
P Zmuda-Trzebiatowski, M Bieńczak, M Kiciński, S Fierek, J Żak
Technika Transportu Szynowego 9, 4585-4594, 2012
72012
Risk of hydrazine usage at civil airports
E Janeba-Bartoszewicz, M Kiciński, AM Rojewski
Publishing House of Poznan University of Technology, 2017
62017
Analiza problematyki logistyki w bazach lotnictwa wojskowego–transport i magazynowanie paliw lotniczych,„
W Satkowski, M Kiciński, J Bartoszewicz
Logistyka 3, 4300-4309, 2015
62015
Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym: istota i zakres
A Redmer, M Kiciński, R Rybak
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 13--20, 2013
62013
Hydrazyna jako paliwo systemu awaryjnego zasilania wielozadaniowych samolotów F-16
W Satkowski, J Bartoszewicz, M Kiciński
Materiały konferencyjne, Poznan–Lotnictwo dla obronności, Politechnika …, 2016
52016
Location of airports-selected quantitative methods
A Merkisz-Guranowska, M Bieńczak, M Kiciński, P Zmuda-Trzebiatowski
LogForum 12, 2016
52016
Ocena zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z transportem w powiatach Wielkopolski
M Kiciński, M Bieńczak, P Zmuda-Trzebiatowski
Ogólnopolska konferencja naukowa „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w …, 2015
52015
Planowanie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w oparciu o regionalny model podróży
M Bieńczak, S Fierek, M Kiciński, J Kwaśnikowski, P Sawicki
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Transport 105, 5-20, 2015
52015
Analiza zmian efektywności wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK ROKBUS Spółka z o. o. w latach 2012-2013
M Kiciński, P Stasiak
XI Konferencja Naukowo-Techniczna : Logistyka systemy transporowe …, 2014
52014
Analiza zmian efektywności wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK ROKBUS Spółka z o. o. w latach 2012-2013
M Kiciński, P Stasiak
Logistyka 3, 2879-2889, 2014
52014
Wielokryterialne harmonogramowanie obsług taboru w przedsiębiorstwie publicznego transportu autobusowego
M Kiciński
rozprawa doktorska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika …, 2012
52012
Wielokryterialna ocena wpływu modernizacji drogi S11 na funkcjonowanie transportu publicznego
M Kiciński, J Żak, M Kruszyński
Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego …, 2009
52009
Problematyka badań ankietowych w bazach lotnictwa wojskowego w kontekście występujących wybranych zagrożeń
W Judt, M Kiciński, J Bartoszewicz
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20