Jarosław Gielniak
Jarosław Gielniak
Verified email at put.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Moisture in cellulose insulation of power transformers-statistics
J Gielniak, A Graczkowski, H Moranda, P Przybylek, K Walczak, ...
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 20 (3), 982-987, 2013
402013
Dielectric responses of new and aged transformer pressboard in dry and wet states
J Gielniak, C Ekanayake, K Walczak, A Graczkowski, S Gubanski
Proceedings of 2005 International Symposium on Electrical Insulating …, 2005
202005
Dielectric frequency response of cellulose samples with various degree of moisture content and aging
K Walczak, A Graczkowski, J Gielniak, H Morańda, H Mościcka-Grzesiak, ...
Przegląd Elektrotechniczny 1, 264-267, 2006
142006
Dielectric response of oil-paper insulation systems of large moisture and temperature in homogeneity
J Gielniak, M Ossowski
Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering, 2005
142005
Oil resistance at different phases of bridge mechanism development at direct voltage
JGM Ossowski, KWH Moronda, HM Grzesiak
XIII International Symposium on High Voltage Engineering Netherlands, 2003
142003
Napowietrzana izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce
i inni Pohl Z. (redaktor), Gielniak J.
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
14*2003
Influence of thermal ageing on dielectric response of oil-paper insulation
Gielniak J., Graczkowski A., Gubanski S., Morańda
Materials Science-Poland, 1199-1205, 2009
132009
Does the degree of cellulose polymerization affect the dielectric response?
J Gielniak, A Graczkowski, H Moscicka-Grzesiak
Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on 18 (5), 1647-1650, 2011
122011
Fire safety and electrical properties of mixtures of synthetic ester/mineral oil and synthetic ester/natural ester
G Dombek, J Gielniak
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 25 (5), 1846-1852, 2018
92018
Influence of impregnating liquids on dielectric response of impregnated cellulose insulation
A Graczkowski, J Gielniak
2010 10th IEEE International Conference on Solid Dielectrics, 1-4, 2010
92010
Assessment of Insulation State of Power Transformer after 35 years of Operation Using Different Diagnostic Methods
K Walczak, A Graczkowski, J Gielniak, S Gubanski, H Moscicka-Grzesiak
International Symposium on High Voltage Engineering, 2005
92005
Fire safety and electrical properties of mineral oil/synthetic ester mixtures
G Dombek, J Gielniak, R Wroblewski
2017 International Symposium on Electrical Insulating Materials (ISEIM) 1 …, 2017
82017
Analiza FDS w ocenie zawilgocenia izolacji transformatorów
K Walczak, J Gielniak, A Graczkowski, H Morańda
Pomiary Automatyka Kontrola 10, 727-729, 2008
82008
Porównanie wyników oceny zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej uzyskanych przy użyciu metod fizykochemicznych i opartych na odpowiedzi dielektrycznej
A Graczkowski, J Gielniak, P Przybylek, J Szymański, K Walczak, ...
Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, VIII Ogólnopolskie Sympozjum …, 2006
72006
Warunki wystąpienia „bubble effect” w transformatorze o izolacji papierowo olejowej
NS Gielniak J., Morańda H., Ossowski M. Przybyłek P
Konferencja Naukowo-Techniczna Kołobrzeg-Dzwirzyno, 120-122, 2005
7*2005
Analysis of Gas Generated in Mineral Oil, Synthetic Ester, and Natural Ester as a Consequence of Thermal Faults
P Przybylek, J Gielniak
IEEE Access 7, 65040-65051, 2019
62019
Lighting control algorithms in a school venue using KNX system
S Sowa, J Gielniak
Electrical Engineering 96, 153-162, 2018
62018
Dynamika zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych w zależności od konstrukcji
Gielniak J., Morańda H.
Przegląd Elektrotechniczny, 27-30, 2014
5*2014
Zjawiska wyładowań na zabrudzonych i zawilgoconych izolatorach kompozytowych
J Bernat, J Gielniak, H Morańda
Przegląd Elektrotechniczny 84, 1-4, 2008
42008
Bubble effect – powstawanie i monitorowanie
Morańda H., Mościcka-Grzesiak H., Gielniak J
VIII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, 166-169, 2006
4*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20