Alina Pruss
Alina Pruss
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Microbiological Air Monitoring around Municipal Wastewater Treatment Plants.
M Michałkiewicz, A Pruss, Z Dymaczewski, J Jeż-Walkowiak, S Kwaśna
Polish Journal of Environmental Studies 20 (5), 2011
252011
Best practice guide on the control of iron and manganese in water supply
A Postawa, C Hayes, A Criscuoli, F Macedonio, AN Angelakis, JB Rose, ...
IWA publishing, 2013
242013
Wpływ aktywności biologicznej złóż węglowych na skuteczność usuwania związków organicznych z wody
A Pruss, A Maciołek, I Lasocka-Gomuła
Ochrona Środowiska 31, 31-34, 2009
172009
Selection of the surface water treatment technology – a full-scale technological investigation
A Pruss
Water Science & Technology 71 (No 4), pp 638–644, 2015
112015
Removal of organic matter from surface water during coagulation with sludge flotation and rapid filtration – a full-scale technological investigation
A Pruss
Water Science & Technology 71 (No 4), pp 645–652, 2015
92015
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody powierzchniowej o małej zasadowości
A Pruss, P Pruss
Ochrona Środowiska 35 (4), 2013
92013
Badania wpływu grubości błony biologicznej na ziarnach złoża filtracyjnego na zużycie tlenu podczas usuwania azotu amonowego z wody
A Pruss
Ochrona środowiska 29 (1), 35-39, 2007
82007
Efektywność usuwania związków organicznych podczas oczyszczania wody w procesie filtracji przez biologicznie aktywny filtr węglowy z identyfikacją mikroorganizmów
D Holc, A Pruss, M Michałkiewicz, Z Cybulski
Effectiveness of Organic Compounds Removing During Water Treatment by …, 2016
72016
Removal of Heavy Metals and Metalloids from Water Using Drinking Water Treatment Residuals as Adsorbents: A Review
M Wołowiec, M Komorowska-Kaufman, A Pruss, G Rzepa, T Bajda
Minerals 9 (8), 487, 2019
62019
Arsen w wodach podziemnych okolic Lublina
A Postawa, J Jeż-Walkowiak, A Pruss, K Wątor
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 495--503, 2011
62011
Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych–badania w skali technicznej
I Lasocka-Gomuła, M Michałkiewicz, Z Cybulski, P Kołaski, A Wysocka
Technologia Wody, 2018
52018
USUWANIE ĩELAZA, MANGANU I ARSENU Z WÓD PODZIEMNYCH OKOLIC LUBLINA
M KOMOROWSKA-KAUFMAN, A PRUSS, J JEĩ-WALKOWIAK, ...
52012
WPŁYW HERMETYZACJI WYBRANYCH ETAPÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA MIKROBIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA HERMETIC EFFECT IN CHOSEN STAGES OF WASTEWATER TREATMENT ON …
M Michałkiewicz, A Pruss, Z Dymaczewski, J Michalak
52009
Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych–doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej
D Holc, A Pruss, M Michałkiewicz, Z Cybulski
Acceleration of carbon filters activation–experiments of pilot scale …, 2016
42016
Effect of the biological activity of carbon filter beds on organic matter removal from water
A Pruss, A Maciolek, I Lasocka-Gomula
Ochrona Srodowiska 31 (4), 31-34, 2009
42009
Wpływ przerw w eksploatacji filtrów węglowych na ich aktywność biologiczną
A Pruss
Ochrona Środowiska 29 (3), 55-58, 2007
42007
The influence of velocity gradient on removal of ammonia nitrogen
A Pruss, M Błażejewski
Environmental Engineering: Proceedings of the 2nd National Congress on …, 2006
42006
Ocena udziału procesu asymilacji w usuwaniu azotanu amonowego z wody
M Błażejewski, A Pruss
Ochrona Środowiska, 17-20, 1999
41999
The properties of sludge formed as a result of coagulation of backwash water from filters removing iron and manganese from groundwater
M Wołowiec, A Pruss, M Komorowska-Kaufman, I Lasocka-Gomuła, ...
SN Applied Sciences 1 (6), 639, 2019
32019
Wykorzystanie pyłowego węgla aktywnego oraz selektywnego anionitu do zwiększenia skuteczności usuwania związków organicznych z wody po procesie koagulacji
A Pruss, P Pruss
Ochrona Środowiska 38 (1), 25–-28, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20