Follow
Agata Jaździk-Osmólska
Agata Jaździk-Osmólska
Akademia Sztuki Wojennej
Verified email at akademia.mil.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Economic safety aspects of the road traffic in Poland
T Dyr, K Ziółkowska, A Jaździk-Osmólska, M Kozłowska
Central European Review of Economics & Finance 21 (5), 7-23, 2017
302017
Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej …
A Jaździk-Osmólska
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014
192014
Pandora-valuation method of social costs of road accidents in Poland
A Jaździk-Osmólska
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 14 (2), 133-142, 2015
72015
i inni: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń …
AM Jaździk-Osmólska
IBDiM, Warszawa, 2013
72013
Decalogue for sustainable urban transport strategy
J Malasek, A Jaździk-Osmólska
Urban Transport XVIII: Urban Transport and the Environment in the 21st …, 2012
72012
Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej iw Polsce
T Dyr, A Jaździk-Omólska, M Kozłowska
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 71-86, 2017
62017
METODA WYCENY KOSTÓW SPOŁECZNYCH, W TYM EKONOMICZNYCH, WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE W ASPEKCIE BRD
AW MITAS, A JAZDZIK-OSMOLSKA
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 13 (4), 379-391, 2014
52014
Metodologia i wycena kosztów wypadków drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2011
A Jaździk-Osmólska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa, 2012
52012
The value of human life: a comparative analysis of evaluation methods for costs of road occurrences
A Jaździk-Osmólska
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 13 (4), 321-336, 2015
32015
Problematyka wypadków drogowych z uwzględnieniem cech nawierzchni drogi
A Jaździk-Osmólska
Drogownictwo, 214-218, 2012
22012
Willingness to Pay for Road Safety Improvements in Poland
A Jaździk-Osmólska
European Research Studies 24 (3B), 91-112, 2021
12021
Społeczne koszty zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018 w aspekcie jakości życia
A Jaździk-Osmólska
Problemy Jakości, 3-11, 2020
12020
Analysis of expenditure on district roads in the years 2006-2010 on the example of Małopolska province
A Jaździk-Osmólska, Ł Smółka
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 15 (3), 179-189, 2016
12016
Evaluation method for social costs, including economical ones, of road accidents in Poland from the aspect of BRD
AW Mitas, A Jaździk-Osmólska
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 13 (4), 379-391, 2015
12015
Koszty społeczne zdarzeń drogowych jako determinanta edukacji motoryzacyjnej
AW Mitas, A Jaździk-Osmólska
Edukacja-Technika-Informatyka 1 (5), 134-141, 2014
12014
Eksploatacja sieci drogowej jako zagadnienie ekonomiczne
A Jaździk-Osmólska
Materiały Budowlane, 2014
12014
Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2004–2009
A Jaździk-Osmólska, Z Rapciak
Drogownictwo, 2014
12014
Społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Relacja między PKB a kosztami wypadków drogowych
A Jaździk-Osmólska
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2022
2022
Jakość życia ofiar wypadków drogowych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa
B Domańska-Szaruga, A Jaździk-Osmólska
Problemy Jakości 52, 2020
2020
Cycling as the alternative mean of short-range transportation: health benefits and risks
A Lipowicz, A Mitas, A Jaździk-Osmólska, M Bugdol, A Wijata, ...
Logistyka, 5716-5723, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20