Follow
Katarzyna Machowiak
Katarzyna Machowiak
doktor habilitowany, profesor PP, Politechnika Poznańska
Verified email at put.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
SHRIMP U-Pb zircon age from the Karkonosze granite
K Machowiak, R Armstrong
Mineralogia Polonica Special Papers 31, 193-196, 2007
492007
The chemistry of river–lake systems in the context of permafrost occurrence (Mongolia, Valley of the Lakes). Part I. Analysis of ion and trace metal concentrations
M Szopińska, D Szumińska, Ż Polkowska, K Machowiak, S Lehmann, ...
Sedimentary Geology 340, 74-83, 2016
172016
Sedimentation style of a Pleistocene kame terrace from the Western Sudety Mountains, S Poland
M Pisarska-Jamroży, K Machowiak, D Krzyszkowski
Bogucki wydawnictwo Naukowe, 2010
152010
SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the late Variscan Żelaźniak rhyolite intrusion, Polish Sudetes–preliminary results
A Muszyński, K Machowiak, R Kryza, R Armstrong
Polskie Pol. Tow. Mineralog. Prace Specjalne 20, 156-158, 2002
142002
Geochronology, petrogenesis and geodynamic significance of the Visean igneous rocks in the Central Sudetes, northeastern Bohemian Massif
M Jastrzębski, K Machowiak, E Krzemińska, GL Farmer, AN Larionov, ...
Lithos 316, 385-405, 2018
122018
Late-orogenic magmatism in the Central European Variscides: SHRIMP U-Pb zircon age constraints from the Żeleźniak intrusion, Kaczawa Mountains, West Sudetes
K Machowiak, R Armstrong, R Kryza, A Muszyński
Geologia Sudetica 40 (1-68), 1-18, 2008
112008
Late Triassic 40Ar-39Ar ages of the Baga-Gazryn Chuluu granites (Central Mongolia)
K Machowiak, W Stawikowski, S Achramowicz
Journal of Geosciences 57 (3), 173-188, 2012
82012
The Baga-Gazriin Chuluu A-type granites of Central Mongolia compared with other igneous bodies nearby: a geochemical approach
K Machowiak, W Stawikowski
Geological Quarterly 56 (3), 457-474, doi: 10.7306/gq. 1033, 2012
82012
Engineering properties of varved clays from the Junikowski Stream Valley in Poland
A Florkiewicz, M Flieger-Szymańska, K Machowiak, D Wanatowski
Geotechnics for catastrophic flooding events: proceedings of the Fourth …, 2014
62014
Geochemistry of igneous rocks in the area of Zelezniak hill (the Kaczawa Mountains)
K Machowiak, A Muszynski
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne—Prace Specjalne 17, 212-214, 2000
62000
Seashore sediment and water chemistry at the Admiralty Bay (King George Island, Maritime Antarctica)–geochemical analysis and correlations between the concentrations of …
J Potapowicz, D Szumińska, M Szopińska, RJ Bialik, K Machowiak, ...
Marine Pollution Bulletin 152, 110888, 2020
52020
Skały subwulkaniczne Żeleźniaka w Górach Kaczawskich na tle granitu Karkonoszy
K Machowiak, W Niemczyk
Przegląd Geologiczny 54 (1), 51-55, 2006
52006
High-level volcanic-granodioritic intrusions from Zelezniak Hill (Kaczawa Mountains, Sudetes, SW Poland)
K Machowiak, A Muszyński, R Armstrong
Geological Society, London, Special Publications 234 (1), 67-74, 2004
52004
Weber-Weller (2003) Temperatures of hydrothermal alterations of rocks in the Zelezniak hill intrusion (The Kaczawa Mountains, Sudetes, SW Poland)—stable isotope analyses and …
K Machowiak
Mineral Pol 34 (2), 15-30, 0
5
Provenance of Precambrian basement of the Brunovistulian Terrane: New data from its Silesian part (Czech Republic, Poland), central Europe, and implications for Gondwana break-up
M Jastrzębski, A Żelaźniewcz, J Sláma, K Machowiak, M Śliwiński, ...
Precambrian Research 355, 106108, 2021
42021
Wstępne dane na temat zróżnicowania składu granulometrycznego iłów warwowych w dorzeczu Strumienia Junikowskiego w południowo-zachodniej części Poznania
M Flieger-Szymańska, K Machowiak
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 45-53, 2010
32010
Petrologia i wiek skał magmowych rejonu Żeleźniaka w Górach Kaczawskich
K Machowiak
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
32008
Role of water on fractionation processes and trace element distribution in A-type granites: the example of the Baga-Gazriin Chuluu granites (Central Mongolia)
K Machowiak, F Holtz, W Stawikowski, J Ciazela
Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen, 197-219, 2013
22013
Hipabisalny magmatyzm w zapisie petrograficznym—na przykładzie rejonu Żeleźniaka, Góry Kaczawskie
K Machowiak, A Muszyński
Przegląd Geologiczny 53 (4), 334, 2005
22005
Temperatures of hydrothermal alterations of rocks in the Żeleźniak Hill intrusion (the Kaczawa Mts., Sudetes, SW Poland)–stable isotope analysis and mineral chemistry
K MACHOWIAK, A WEBER-WELLER
Mineral. Pol 34, 15-30, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20