Obserwuj
Agnieszka Opalinska
Agnieszka Opalinska
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Zweryfikowany adres z unipress.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Quantitative methods for nanopowders characterization
T Wejrzanowski, R Pielaszek, A Opalińska, H Matysiak, W Łojkowski, ...
Applied Surface Science 253 (1), 204-208, 2006
2152006
Europium doped zirconia luminescence
K Smits, L Grigorjeva, D Millers, A Sarakovskis, A Opalinska, JD Fidelus, ...
Optical Materials 32 (8), 827-831, 2010
1132010
Circulating ectosomes: Determination of angiogenic microRNAs in type 2 diabetes
E Stępień, M Durak-Kozica, A Kamińska, M Targosz-Korecka, M Libera, ...
Theranostics 8 (14), 3874, 2018
702018
Effect of water content in ethylene glycol solvent on the size of ZnO nanoparticles prepared using microwave solvothermal synthesis
J Wojnarowicz, A Opalinska, T Chudoba, S Gierlotka, R Mukhovskyi, ...
Journal of Nanoparticles 2016 (Article ID 2789871), 1-15, 2016
682016
Folic acid–conjugated mesoporous silica particles as nanocarriers of natural prodrugs for cancer targeting and antioxidant action
K AbouAitah, A Swiderska-Sroda, AA Farghali, J Wojnarowicz, A Stefanek, ...
Oncotarget 9 (41), 26466-26490, 2018
612018
Size-dependent density of zirconia nanoparticles
A Opalinska, I Malka, W Dzwolak, T Chudoba, A Presz, W Lojkowski
Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (1), 27-35, 2015
562015
Solvothermal synthesis of nanocrystalline zinc oxide doped with Mn2+, Ni2+, Co2+ and Cr3+ ions
W Lojkowski, A Gedanken, E Grzanka, A Opalinska, T Strachowski, ...
Journal of Nanoparticle Research 11, 1991-2002, 2009
552009
Targeted nano-drug delivery of colchicine against colon cancer cells by means of mesoporous silica nanoparticles
K AbouAitah, HA Hassan, A Swiderska-Sroda, L Gohar, OG Shaker, ...
Cancers 12 (1), 144, 2020
462020
Effect of pressure on synthesis of Pr-doped zirconia powders produced by microwave-driven hydrothermal reaction
A Opalinska, C Leonelli, W Lojkowski, R Pielaszek, E Grzanka, ...
Journal of Nanomaterials 2006, 2006
392006
Nanoparticles doped with TM and RE ions for applications in optoelectronics
M Godlewski, S Yatsunenko, A Nadolska, A Opalińska, W Łojkowski, ...
Optical Materials 31 (3), 490-495, 2009
362009
Microwave–Hydrothermal Synthesis of Nanocrystalline Pr-Doped Zirconia Powders at Pressures up to 8 MPa
F Bondioli, AM Ferrari, S Braccini, C Leonelli, GC Pellacani, A Opalińska, ...
Solid State Phenomena 94, 193-196, 2003
262003
Surface Chemistry of Zirconia Nanopowders Doped with : an XPS Study
Y Suchorski, R Wrobel, S Becker, A Opalińska, U Narkiewicz, M Podsiadly, ...
Acta Physica Polonica A 114 (S), 2008
252008
Structure and properties of polyurethane nanocomposites with zirconium oxide including Eu
J Ryszkowska, EA Zawadzak, W Łojkowski, A Opalińska, KJ Kurzydłowski
Materials Science and Engineering: C 27 (5-8), 994-997, 2007
222007
Luminescence properties of Tb-doped yttrium disilicate prepared by the sol–gel method
D Hreniak, W Strek, A Opalińska, M Nyk, M Wołcyrz, W Lojkowski, ...
Journal of sol-gel science and technology 32, 195-200, 2004
202004
Virucidal action against avian influenza H5N1 virus and immunomodulatory effects of nanoformulations consisting of mesoporous silica nanoparticles loaded with natural prodrugs
K AbouAitah, A Swiderska-Sroda, A Kandeil, AMM Salman, ...
International Journal of Nanomedicine, 5181-5202, 2020
192020
Magnetic properties of ZnMnO nanopowders solvothermally grown at low temperature from zinc and manganese acetate
A Tomaszewska-Grzȩda, A Opalińska, E Grzanka, W Łojkowski, ...
Applied physics letters 89 (24), 242102, 2006
182006
Preparation and characterization of ZrO 2:Er 3+, Yb 3+ nanoparticles using a high pressure assisted soft template
TKG Lam, A Opalinska, T Chudoba, K Benkowski, W Lojkowski, KA Tran, ...
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 1 (2), 025008, 2010
162010
Evaluation of biocidal properties of silver nanoparticles against cariogenic bacteria
R Pokrowiecki, T Zareba, A Mielczarek, A Opalińska, J Wojnarowicz, ...
Medycyna doswiadczalna i mikrobiologia 65 (3), 197-206, 2013
152013
Luminescence of nanosized ZrO2 and ZrO2: Pr powders
D Millers, L Grigorjeva, A Opalińska, W Łojkowski
Solid State Phenomena 94, 135-140, 2003
142003
Structure, morphology and luminescence properties of Pr-doped nanocrystalline ZrO2 obtained by hydrothermal method
A Opalińska, D Hreniak, W Łojkowski, W Stręk, A Presz, E Grzanka
Solid State Phenomena 94, 141-144, 2003
112003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20