Joanna Julia Sokołowska
Joanna Julia Sokołowska
Assistant Professor at Warsaw University of Technology
Zweryfikowany adres z il.pw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Concrete-like polymer composites with fly ashes–Comparative study
A Garbacz, JJ Sokołowska
Construction and building materials 38, 689-699, 2013
782013
Material model and revealing the truth
L Czarnecki, JJ Sokołowska
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 63 (1), 2015
272015
NGS-concrete-new generation shielding concrete against ionizing radiation-the potential evaluation and preliminary investigation
T Piotrowski, DB Tefelski, JJ Sokołowska, B Jaworska
Acta Physica Polonica A 128 (2B), B-9, 2015
212015
Waste mineral powders as a components of polymer-cement composites
B Jaworska, JJ Sokołowska, P Łukowski, J Jaworski
Archives of Civil Engineering 61 (4), 199-210, 2015
152015
Influence of Acidic Environments on Cement and Polymer-Cement Concretes Degradation
JJ Sokołowska, P Woyciechowski, G Adamczewski
Advanced Materials Research 687, 144-149, 2013
132013
Optimization of polymer-cement coating composition using material model
L Czarnecki, JJ Sokołowska
Key Engineering Materials 466, 191-199, 2011
132011
Fly ash polymer concretes
L Czarnecki, A Garbacz, JJ Sokołowska
2nd International Conference on Sustainable Construction Materials and …, 2010
132010
Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites
P Łukowski, JJ Sokołowska, G Adamczewski, B Jaworska
Mechanics and materials 1, 201-211, 2013
122013
Self-terminated carbonation model as an useful support for durable concrete structure designing
JJS Piotr P. Woyciechowski
Structural Engineering and Mechanics 63 (1), 055-64, 2017
72017
Effect of perlite waste powder on chemical resistance of polymer concrete composites
JJ Sokołowska, PP Woyciechowski, P Łukowski, K Kida
Advanced materials research 1129, 516-522, 2015
72015
Polymers in Concrete–the shielding against neutron radiation
T Piotrowski, DB Tefelski, M Mazgaj, J Skubalski, A Żak, JJ Sokołowska
Advanced Materials Research 1129, 131-138, 2015
72015
Effect of acidic environments on cement concrete degradation
JJ Sokołowska, P Woyciechowski
72013
Effect of calcium fly ash on PC properties
A Garbacz, J Sokołowska
Proceeding of the 13th international congress on polymers in concrete–ICPIC …, 2010
72010
Effect of introducing recycled polymer aggregate on the properties of C-PC composites
JJ Sokołowska, T Piotrowski, A Garbacz, P Kowalik
Advanced Materials Research 687, 520-526, 2013
52013
Fly ash polymer concrete quality assessment using ultrasonic method
A Garbacz, J Sokolowska, A Lutomirski, L Courard
Proceedings of the 7th Asian Symposium of Polymers in Concrete, 2012
52012
Use of polishing alumina as flame retardant in orthophthalic polyester resin matrix composites.
JP Gorninski, KG Tonet, JJ Sokołowska
Advanced Materials Research 1129, 2015
4*2015
Long-term compressive strength of polymer concrete-like composites with various fillers
JJ Sokołowska
Materials 13 (5), 1207, 2020
32020
Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
P Łukowski, JJ Sokołowska, K Kępniak
Budownictwo i Architektura 13 (2), 2014
32014
Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych
Ł Paweł, JJ Sokołowska, B Jaworska, M Smarż
Materiały konferencyjne I Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD, 195-202, 2013
32013
Technological properties of polymer concrete containing vinyl-ester resin waste mineral powder
JJ Sokołowska
Journal of Building Chemistry 1 (1), 84-91, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20