Joanna Julia Sokołowska
Joanna Julia Sokołowska
Assistant Professor at Warsaw University of Technology
Verified email at il.pw.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Concrete-like polymer composites with fly ashes–Comparative study
A Garbacz, JJ Sokołowska
Construction and building materials 38, 689-699, 2013
662013
Material model and revealing the truth
L Czarnecki, JJ Sokołowska
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 63 (1), 7-14, 2015
202015
NGS-concrete-new generation shielding concrete against ionizing radiation-the potential evaluation and preliminary investigation
T Piotrowski, DB Tefelski, JJ Sokołowska, B Jaworska
Acta Physica Polonica A 128 (2B), 2015
162015
Influence of Acidic Environments on Cement and Polymer-Cement Concretes Degradation
JJ Sokołowska, P Woyciechowski, G Adamczewski
Advanced Materials Research 687, 144-149, 2013
112013
Optimization of polymer-cement coating composition using material model
L Czarnecki, JJ Sokołowska
Key Engineering Materials 466, 191-199, 2011
112011
Waste mineral powders as a components of polymer-cement composites
B Jaworska, JJ Sokołowska, P Łukowski, J Jaworski
Archives of Civil Engineering 61 (4), 199-210, 2015
102015
Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites
P Łukowski, JJ Sokołowska, G Adamczewski, B Jaworska
Mechanics and materials 1, 201-211, 2013
92013
Fly ash polymer concretes
L Czarnecki, A Garbacz, JJ Sokołowska
2nd International Conference on Sustainable Construction Materials and …, 2010
82010
Effect of calcium fly ash on PC properties
A Garbacz, J Sokołowska
Proceeding of the 13th international congress on polymers in concrete–ICPIC …, 2010
72010
Effect of perlite waste powder on chemical resistance of polymer concrete composites
JJ Sokołowska, PP Woyciechowski, P Łukowski, K Kida
Advanced materials research 1129, 516-522, 2015
62015
Effect of introducing recycled polymer aggregate on the properties of C-PC composites
JJ Sokołowska, T Piotrowski, A Garbacz, P Kowalik
Advanced Materials Research 687, 520-526, 2013
52013
Polymers in Concrete–the shielding against neutron radiation
T Piotrowski, DB Tefelski, M Mazgaj, J Skubalski, A Żak, JJ Sokołowska
Advanced Materials Research 1129, 131-138, 2015
42015
Effect of acidic environments on cement concrete degradation
JJ Sokołowska, P Woyciechowski
42013
Fly ash polymer concrete quality assessment using ultrasonic method
A Garbacz, J Sokolowska, A Lutomirski, L Courard
Proceedings of the 7th Asian Symposium of Polymers in Concrete, 2012
42012
Self-terminated carbonation model as an useful support for durable concrete structure designing
JJS Piotr P. Woyciechowski
Structural Engineering and Mechanics 63 (1), 055-64, 2017
32017
Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy
P Łukowski, JJ Sokołowska, G Adamczewski, M Smarż-Kępniak
Przegląd Budowlany 85, 2014
22014
Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
P Łukowski, JJ Sokołowska, K Kępniak
Budownictwo i Architektura 13 (2), 2014
22014
Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych
Ł Paweł, JJ Sokołowska, B Jaworska, M Smarż
Materiały konferencyjne I Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD, 195-202, 2013
22013
Kształtowanie właściwości popiołowych betonów żywicznych
JJ Sokołowska
Politechnika Warszawska, 2011
22011
Ultrasonic quality assessment of polymer-cement concrete with PET waste as the aggregate
JJ Sokołowska, K Zalegowski
Archives of Civil Engineering 64 (2), 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20