Obserwuj
Jacek Tomaszczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Model systemu informacji terminologicznej
J Tomaszczyk
Uniwersytet Śląski, 2014
202014
Angielsko-polski Słownik Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
J Tomaszczyk
Studio Noa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009
172009
Library codes of ethics worldwide: anthology
Z Gebolys, J Tomaszczyk
Simon Bibliothekswissen, 2012
92012
Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji
J Tomaszczyk
Zagadnienia Informacji Naukowej 1, 40-49, 2007
92007
Czasopismo „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” w świetle danych bazy CYTBIN
A DRABEK, J TOMASZCZYK
W: PIETRUCH-REIZES, D.(red.) Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw …, 2008
72008
Digital wisdom in research work
A Matysek, J Tomaszczyk
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 58 (2A (116A)), 98-113, 2020
62020
Strategie terminologiczne
J Tomaszczyk
Zagadnienia Informacji Naukowej 46 (1), 3-12, 2008
62008
Bibliograficzna baza danych-CYTBIN
B Stefaniak, A Bajor, J Tomaszczyk, A Pulikowski, A Augustyniak
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 13 (4), 3-10, 2005
52005
Cyfrowy warsztat humanisty. warszawa: PwN
A Matysek, J Tomaszczyk
Bartłomiej Włodarczyk, 2020
42020
Metody oceniania interfejsów użytkownika
J Tomaszczyk
Zagadnienia Informacji Naukowej 2 (78), 81-97, 2001
42001
Współautorstwo publikacji w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach z zakresu bibliologii i informatologii
J Tomaszczyk
Zagadnienia Informacji Naukowej–Studia Informacyjne 52 (1 (103)), 67-79, 2014
32014
Zarzadzanie informacja osobista
J Tomaszczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 134-146, 2008
32008
Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie: antologia narodowych kodeksów etycznych
Z Gębołyś, J Tomaszczyk
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008
32008
Cyfrowy warsztat humanisty
A Matysek, J Tomaszczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
22021
IA, UX, UID, IxD–analiza terminów i pojęć
J Tomaszczyk, A Matysek
Zagadnienia Informacji Naukowej-Studia Informacyjne 58 (1 (115)), 121-143, 2020
22020
Cyfrowe narzędzia zarządzania informacją własną
J Tomaszczyk
Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 25 (48 (1)), 189-202, 2019
22019
Terminologia w komunikacji naukowej
J Tomaszczyk
Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor …, 2017
22017
Społeczeństwo informacji i wiedzy
J Tomaszczyk
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 18, 20-30, 2010
22010
Tworzenie i udostępnianie bibliograficznych baz danych na przykładzie bazy CYTBIN
A Pulikowski, J Tomaszczyk
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2006
22006
In quest of goldilocks ranges in searching for information on the web
A Matysek, J Tomaszczyk
Journal of Documentation 78 (2), 264-283, 2022
12022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20