Piotr Antosiewicz
Piotr Antosiewicz
Zweryfikowany adres z itb.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych
P Antosiewicz, P Sulik, W Węgrzyński
Materiały budowlane 7, 49-51, 2015
42015
Several Problems with Froude-Number Based Scale Modeling of Fires in Small Compartments
M Zimny, P Antosiewicz, G Krajewski, T Burdzy, A Krasuski, W Węgrzyński
Energies 12 (19), 3625, 2019
32019
Smoke Obscuration Measurements in Reduced-Scale Fire Modelling Based on Froude Number Similarity
W Węgrzyński, P Antosiewicz, T Burdzy, M Zimny, A Krasuski
Sensors 19 (16), 3628, 2019
12019
Experimental investigation into fire behaviour of glazed façades with pendant type sprinklers
W Węgrzyński, P Antosiewicz, T Burdzy, P Tofiło, BK Papis
Fire safety journal 115, 103159, 2020
2020
Bezpieczeństwo pożarowe podziemnej infrastruktury kolejowej. Cz. 2: aktywne systemy zabezpieczeń
W Węgrzyński, P Sulik, G Krajewski, P Antosiewicz
2018
Badanie wentylatorów oddymiających wg PN-EN 12101-3: 2015
P Antosiewicz, P Suchy
Materiały Budowlane, 2018
2018
Wpływ warunków pożarowych na natężenie oświetlenia ewakuacyjnego
P Antosiewicz, J Fangrat
2018
Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia
P Antosiewicz
Materiały Budowlane, 2018
2018
Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia–metody weryfikacji działania, problemy z rozbudową systemów
W Węgrzyński, P Antosiewicz, G Krajewski
Budownictwo i Architektura 15 (2), 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–9