Follow
Krzysztof Kara¶kiewicz
Krzysztof Kara¶kiewicz
Verified email at itc.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental and numerical investigation of radial forces acting on centrifugal pump impeller
K Karaskiewicz, M Szlaga
Archive of Mechanical Engineering, 445-454-445-454, 2014
72014
Badanie nieustalonych stanów pracy i charakterystyk zupełnych pomp wirowych
W Jędral, K Kara¶kiewicz, J Szymczyk
Instal, 21--24, 2013
62013
The modeling of centrifugal pump transients
J Szymczyk, K Kara¶kiewicz
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, 2015
52015
Analiza wybranych przypadków rozruchu dwustrumieniowej pompy odsrodkowej
W Jedral, K Karaskiewicz
IX Konf. Przepływowe Maszyny Wirnikowe, 279-286, 2003
52003
Investigations of turbulent flow through axial thrust balance holes in rotodynamic pumps
K Kara¶kiewicz, Ł Złoty
Transactions of The Institute of Fluid-Flow Machinery, 2015
32015
Nieustalone stany pracy i charakterystyki zupełne pomp wirowych
W Jędral, K Kara¶kiewicz, J Szymczyk
Pompy, Pompownie, 2013
32013
Narzędzia unijne dla poprawy efektywno¶ci energetycznej pomp cyrkulacyjnych
K Kara¶kiewicz
Pompy, Pompownie, 30-31, 2012
32012
Pump transients and complete pump performance characteristics
W Jedral, K Karaskiewicz, J Szymczyk
Journal of Power Technologies 94 (3), 196, 2014
22014
Badania i ocena wskaĽnika energochłonno¶ci pomp obiegowych
K Kara¶kiewicz, W Jędral
Energetyka, 679--682, 2013
22013
Badanie charakterystyk zupełnych pomp wirowych
W Jędral, K Kara¶kiewicz, J Szymczyk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje, 79--87, 2011
22011
Charakterystyki zupełne pomp wirowych oraz sposób ich przybliżonego wyznaczania
W Jędral, K Kara¶kiewicz, J Szymczyk
Pompy, Pompownie, 2013
12013
Wpływ kształtu wlotu oraz zawirowania cieczy przed wlotem na rozkład ci¶nień w pier¶cieniowej szczelinie wzdłużnej
W Jędral, K Kara¶kiewicz, J Szymczyk
Zeszyty Naukowe Politechniki ¦więtokrzyskiej. Nauki Techniczne, 191-200, 2008
12008
Wpływ wstępnego zawirowania cieczy na rozkład ci¶nień w pier¶cieniowej szczelinie wzdłużnej
J Szymczyk, W Jędral, K Kara¶kiewicz
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 267--278, 2005
12005
Wzdłużne szczeliny pier¶cieniowe
K Kara¶kiewicz, W Jędral
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 155-164, 2001
12001
Pump cavitation erosion. Preventing and limiting its effects
K Karaskiewicz
PRZEMYSL CHEMICZNY 100 (5), 452-456, 2021
2021
Erozja kawitacyjna pomp: zapobieganie i ograniczanie jej skutków
K Kara¶kiewicz
Przemysł Chemiczny 100, 2021
2021
Bearingless pumps for chemical fluids
K Karaskiewicz
Przemysl Chemiczny 99 (11), 1626-1630, 2020
2020
Pompy bezłożyskowe do cieczy chemicznych
K Kara¶kiewicz
Przemysł Chemiczny 99, 2020
2020
Kawitacyjne warunki pracy pomp wirowych–ograniczanie skutków kawitacji zacz±tkowej
K Kara¶kiewicz
RDPE 2019, 2019
2019
Optimization of the number of blades in centrifugal pump
K Kara¶kiewicz
RDPE 2019, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20