Obserwuj
Jarosław Horowski
Jarosław Horowski
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej
J Horowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
572015
Christian religious education and the development of moral virtues: a neo-Thomistic approach
J Horowski
British Journal of Religious Education 42 (4), 447-458, 2020
232020
„Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu". Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku
J Horowski
Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI …, 2007
19*2007
Sprawności czy kompetencje moralne?
J Horowski
Paedagogia Christiana 29, 191-208, 2012
142012
Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej o inspiracji tomistycznej
J Horowski
Paedagogia Christiana 24, 63-78, 2009
142009
Education for loneliness as a consequence of moral decision-making: An issue of moral virtues
J Horowski
Studies in Philosophy and Education 39 (6), 591-605, 2020
102020
Education for forgiveness in the context of developing prudence
J Horowski
Ethics and Education 14 (3), 316-332, 2019
102019
Od redakcji
J Horowski, P Kostyło, K Skorulski
Paedagogia Christiana 35 (1), 5-10, 2015
92015
Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości
J Horowski
Paedagogia Christiana 21 (1), 241-255, 2008
92008
Edukacyjny potencjał religii
J Bagrowicz, J Horowski
Wydawnictwo UMK, 2012
72012
Turystyka w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej
J Horowski
Paedagogia Christiana 28, 211-229, 2011
62011
Wstyd a rozwój moralny: o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego
J Horowski
Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2), 231-244, 2016
52016
Education for self-forgiveness as a part of education for forgiveness
J Horowski
Journal of Philosophy of Education 55 (1), 126-142, 2021
42021
What conditions education for forgiveness in terms of the neo-Thomistic philosophy of education
J Horowski
Journal of Religious Education 66 (1), 23-36, 2018
42018
Pedagogika neotomistyczna w Polsce w XX wieku. Od koncepcji wychowania do teorii wychowania
J Horowski
Polska Myśl Pedagogiczna 3 (3), 45-61, 2017
42017
Rozwój człowieka w kontekście relacji do środowiska przyrodniczego – w świetle encykliki Benedykta XVI «Caritas in veritate»
J Horowski
Collectanea Theologica 2, 65-82, 2010
42010
Harm, Forgiveness and the Subjectivity of the Victim
J Horowski
Philosophia 50 (3), 1175-1188, 2022
32022
Religion lesson in schools in Poland–the subject of dispute and the unused potential
J Horowski
British Journal of Religious Education 44 (3), 238-245, 2022
32022
Wspólnota przestrzenią odkrywania sensu życia. Implikacje teorii socjologicznej Margaret S. Archer
J Horowski
Teologia i Moralność 14 (26), 9-22, 2019
32019
Social maladjustment as a result of exclusion from social life. Reflections from the point of view of the neo-thomistic philosophy of education
J Horowski
STUDIUM EDUCATIONIS-Rivista semestrale per le professioni educative, 23-34, 2018
32018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20