Follow
Дмитро Циганюк
Title
Cited by
Cited by
Year
Вдосконалення моделі управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк, ОС Степаненко
Вид-во СумДУ, 2010
132010
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, НВ Винниченко
Сумский государственный университет, 2005
10*2005
Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк
Суми: АБС НБУ.–2011.–22 с, 2011
92011
Аналіз фінансового стану банківського сектору України
ДЛ Циганюк, АД Рудняк, АД Рудняк
Сумський державний університет, 2020
82020
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО РУХУ КАПІТАЛУ MECHANISM OF ENSURING STABILITY OF BANKING SYSTEM IN A HIGH …
ДЛ Циганюк
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, 1205, 2014
82014
Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків України
ДЛ Циганюк
Наука і освіта, 2014
52014
Стратегічне управління розвитком soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників
ДЛ Циганюк
Фінансовий простір, 352-355, 2015
42015
Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Сумський державний університет, 2010
42010
Вища освіта як чинник соціально-економічного розвитку країни
ДЛ Циганюк, СВ Цирулик
Сумський державний університет, 2019
32019
Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України
ДЛ Циганюк
Вісник Української академії банківської справи, 9-14, 2014
32014
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
32012
Місцеві банки на регіональному ринку інвестування в інновації
ДЛ Циганюк, ІМ Кобушко
Сумський державний університет, 2012
32012
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДЛ Циганюк
32007
Дослідження ефективності монетарного регулювання інфляції в країнах Європи
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2014
22014
Effective ways to making strong resource base for Ukrainian banks in terms of unstable economy
DL Tsyhaniuk
Středoevropskı vĕstnĺk, 2014
22014
Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування
СВ Лєонов, ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Національний банк України, 2012
22012
Аналіз інституціональних диспропорцій у розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
СВ Лєонов, ДЛ Циганюк
Видавництво СумДУ, 2010
22010
Причини появи та умови еволюції фондового ринку в країнах з різним рівнем доходу
ДЛ Циганюк
ББК 65.9 (4Укр) 262.1, 145, 2016
12016
Кредитний ринок України: сучасні проблеми та найближчі перспективи розвитку
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Проблеми і перспективи економіки та управління, 249-253, 2015
12015
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ІВ Бєлова, ІІ Дяконова, ОІ Подоляка, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20