Anna Szuster-Kowalewicz
Anna Szuster-Kowalewicz
Zweryfikowany adres z psych.uw.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of the communication medium, form of violence, and empathy
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), 37-51, 2013
2012013
The role of short-and long-term cognitive empathy activation in preventing cyberbystander reinforcing cyberbullying behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18 (4), 241-244, 2015
412015
W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu
A Szuster
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2005
402005
Asymmetry in the estimation of interpersonal distance and identity affirmation
SZ Codol, Jarymowicz.Kaminska-Feldman
European Journal of Social Psychology 19, 11-22, 1989
391989
Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Sholoma Schwartza)
A Szuster
Jednostka i społeczeństwo:podejście psychologiczne, 199-215, 2002
172002
Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów
J Barlińska, A Szuster
Wydawnictwo UW, 2014
122014
Cyberbullying among adolescent bystanders: role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Frontiers in psychology 9, 2018
112018
Crucial dimensions of human altruism. Affective vs. conceptual factors leading to helping or reinforcing others
A Szuster
Frontiers in psychology 7, 519, 2016
112016
Operowanie pojęciami wartościującymi w warunkach wzbudzenia automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania u osób o różnym stopniu ukształtowania standardów pozaosobistych
D Rutkowska, A Szuster
Studia Psychologiczne 41 (2), 107-130, 2003
72003
In search of a simple method. Is human face an effective and automatic filter inhibiting Cyberbulling?
A Szuster, J Barlińska, M Kozubal
A social-ecological approach to cyberbulling., 379-402, 2016
6*2016
Rozmowy o rozwoju osobowym
M Jarymowicz, A Szuster
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
62014
O różnych obliczach altruizmu
D Rutkowska, A Szuster
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
62008
O pozornej nieuchronności autowaloryzacji w obliczu dylematów moralnych. Rola dostępności standardów poza ja i przeciążenia poznawczego
A Górecka, A Szuster
Psychologia społeczna 6 (16), 34-49, 2011
52011
Self-We-Others Schemata. Differentiantion as a Base for Personal Agency and Social Attitude.
M Jarymowicz, A Szuster
Frontiers in Psychology 7, 2016
42016
Choosing an interaction partner: the role of representations of other people and coding systems in the preference pattern for selection criteria
D Rutkowska, A Szuster
Studia Psychologica 53 (2), 185, 2011
42011
O roli standardów poza-Ja w antycypacji zachowań i ocen innych ludzi.
A Szuster
Szkice z psychologii różnic indywidualnych, 294-309, 2008
4*2008
The influence of mimicry on the reduction of infra-humanization
A Szuster, A Wojnarowska
Frontiers in psychology 7, 975, 2016
32016
Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych
M Parzuchowski, K Bocian, B Wojciszke
Psychologia społeczna 39 (4), 388-398, 2016
32016
Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz dostępności perspektywy innej osoby na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji
A Szuster, A Wojnarowska, M Wieteska
Psychologia Społeczna 7 (3), 261-271, 2012
32012
Podatność na wpływy utajonych afektów – rola złożoności standardów wartościowania.
A Szuster, D Karwowska
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 4 (45), 63-73, 2007
32007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20