Follow
Anna Szuster-Kowalewicz
Anna Szuster-Kowalewicz
Verified email at psych.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of the communication medium, form of violence, and empathy
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Journal of Community & Applied Social Psychology 23 (1), 37-51, 2013
3562013
Cyberbullying among adolescent bystanders: Role of affective versus cognitive empathy in increasing prosocial cyberbystander behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Frontiers in psychology 9, 799, 2018
962018
The role of short-and long-term cognitive empathy activation in preventing cyberbystander reinforcing cyberbullying behavior
J Barlińska, A Szuster, M Winiewski
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 18 (4), 241-244, 2015
812015
W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu
A Szuster
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2005
492005
Asymmetry in the estimation of interpersonal distance and identity affirmation
SZ Codol, Jarymowicz.Kaminska-Feldman
European Journal of Social Psychology 19, 11-22, 1989
471989
Crucial dimensions of human altruism. Affective vs. conceptual factors leading to helping or reinforcing others
A Szuster
Frontiers in Psychology 7, 519, 2016
272016
Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów
J Barlińska, A Szuster
Wydawnictwo UW, 2014
222014
Orientacje prospołeczne a preferowanie wartości (w kategoryzacji Sholoma Schwartza)
A Szuster
Jednostka i społeczeństwo:podejście psychologiczne, 199-215, 2002
132002
In search of a simple method. Is human face an effective and automatic filter inhibiting Cyberbulling?
A Szuster, J Barlińska, M Kozubal
A social-ecological approach to cyberbulling., 379-402, 2016
112016
Cyberbystanders, affective empathy and social norms
M Kozubal, A Szuster, J Barlińska
Studia Psychologica 61 (2), 120-131, 2019
102019
O różnych obliczach altruizmu
D Rutkowska, A Szuster
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008
102008
Rozmowy o rozwoju osobowym
M Jarymowicz, A Szuster
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
92014
Operowanie pojęciami wartościującymi w warunkach wzbudzenia automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania u osób o różnym stopniu ukształtowania standardów pozaosobistych
D Rutkowska, A Szuster
Studia Psychologiczne 41 (2), 107-130, 2003
92003
Ich słowami–obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów
J Barlińska, P Plichta, J Pyżalski, A Szuster
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 17 (4), 82-115, 2018
82018
Self-We-Others Schemata. Differentiantion as a Base for Personal Agency and Social Attitude.
M Jarymowicz, A Szuster
Frontiers in Psychology 7, 2016
82016
Human empathy of automatic vs. reflective origin: Diverse attributes and regulative consequences
A Szuster, M Jarymowicz
New Ideas in Psychology 56, 100748, 2020
72020
Choosing an interaction partner: the role of representations of other people and coding systems in the preference pattern for selection criteria
D Rutkowska, A Szuster
Studia Psychologica 53 (2), 185, 2011
72011
Self-vs. other-focused altruism: Studies on endocentric and exocentric prosocial orientations
A Szuster
Polish Psychological Bulletin 49 (2), 2018
62018
O pozornej nieuchronności autowaloryzacji w obliczu dylematów moralnych. Rola dostępności standardów poza ja i przeciążenia poznawczego
A Górecka, A Szuster
Psychologia społeczna 6 (16), 34-49, 2011
62011
Z badań nad związkami podobieństwa/odrębności Ja - Inni z gotowością do egzocentrycznego angażowania się w sprawy pozaosobiste
Szuster-Zbrojewicz A.
Studia nad spostrzeganiem relacji Ja - Inni: tożsamość, indywiduacja …, 1988
61988
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20