Obserwuj
Anna Walecka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Organizacja w procesach zmian-w drodze do elastyczności i innowacyjności,[w:] Adamik A.,(red.)
A Walecka, A Zakrzewska-Bielawska
Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, 2013
222013
Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach
S Lachiewicz, M Matejun, A Walecka
Czynniki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2013
222013
The role of relational capital in anti-crisis measures undertaken by companies—conclusions from a case study
A Walecka
Sustainability 13 (2), 780, 2021
202021
Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie
A Walecka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158-170, 2016
202016
Managers' behaviour determinants in the enterprise crisis situation
A Walecka
Lodz University of Technology Press, 2014
172014
Determinants of managers’ behaviour in a crisis situation in an enterprise-an attempt at model construction
A Walecka
Management 20 (1), 58-70, 2016
142016
Kapitał relacyjny firm w prewencji i interwencji antykryzysowej
A Walecka, A Zelek
Organizacja i Kierowanie 2 (176), 167-183, 2017
132017
Creating a competitive advantage for micro and small enterprises based on eco-innovation as a determinant of the energy efficiency of the economy
A Gąsior, J Grabowski, J Ropęga, A Walecka
Energies 15 (19), 6965, 2022
112022
Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie
A Walecka, A Zakrzewska-Bielawska
Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania …, 2009
102009
Analysis of the relationship between the enterprise and the environment in the context of managing the Relational Capital
A Walecka
Management 22 (2), 25-41, 2018
82018
Wewnętrzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach sektora MSP [w:] S
M Kurowska, K Szymańska, A Walecka
Lachewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w …, 2013
72013
Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji
A Walecka, M Matejun
W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami …, 2009
72009
Challenges and problems of hybrid work: employees’ perspective
K Kiwert, A Walecka
Journal of Management and Financial Sciences, 27-48, 2022
62022
Relational capital and an enterprise crisis in the light of expert opinion survey
A Walecka
Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 25th Eurasia Business and …, 2020
62020
Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red
A Walecka, M Matejun
S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Wyd. Politechniki Łódzkiej …, 2009
62009
Kapitał relacyjny jako determinanta kryzysu w przedsiębiorstwie w świetle badań eksperckich
A Walecka, A Zelek
Studia Ekonomiczne 351, 85-94, 2018
52018
Relational capital of enterprises: Identification of the phenomenon
A Walecka
Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 20th Eurasia Business and …, 2018
52018
Culture openness as an element of positive potential of enterprises in a criris situation
K Szymańska, A Walecka
Journal of positive management 6 (4), 53-65, 2015
52015
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w badanych przedsiębiorstwach [w:] Lachiewicz S
S Flaszewska, S Mosińska, K Szymańska, A Walecka
Matejun M., Walecka A.(red.): Przedsiębiorczość technologiczna w małych i …, 2013
52013
Przyłady rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw opartego na koncepcji przedsiębiorczości technologicznej
M Matejun, K Szymańska, A Walecka
Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki …, 2013
52013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20