Zbigniew Kaźmierczyk
Zbigniew Kaźmierczyk
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dzieło demiurga: zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza
Z Kaźmierczyk
słowo/obraz terytoria, 2011
132011
Słowiańska psychomachia Mickiewicza
Z Kaźmierczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
32012
Heretyckie inspiracje Czesława Miłosza
Z Kaźmierczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
12020
O Adamie Mickiewiczu w Moskwie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Adam Mickiewicz. Polska–Rosja–Wschód. Ostafiewo, 28 października 2017 r.
Z Kaźmierczyk
Studia Rossica Gedanensia, 625-627, 2017
12017
Słowiańskie fantazmaty Zygmunta Krasińskiego
Z Kaźmierczyk
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013
12013
Tożsamość w wieku ideologii (w gnostycznych analizach Miłosza)
Z Kaźmierczyk
Słowo/Obraz Terytoria, 2007
12007
Ewolucja romantycznego tytanizmu w ikonografii socrealistycznej-na przykładzie utworów Aleksandra Ścibora-Rylskiego
Z Kaźmierczyk
Wydawnictwo UMCS, 2006
12006
Poezja Wisławy Szymborskiej w oczach Czesława Miłosza
ZM Kaźmierczyk
12004
Filmowość języka poetyckiego Czesława Miłosza
Z Kaźmierczyk
Porównania 28 (1), 369-388, 2021
2021
Wczesny Mickiewicz jako zapowiadający się historiozof
Z Kaźmierczyk
2021
Podmiot mówiący Miłosza jako medium pamięci o totalitaryzmach
Z Kaźmierczyk
Slavia-časopis pro slovanskou filologii 90 (1), 55-65, 2021
2021
Słowiańskie" Dzieci szatana"–profetyczna powieść Stanisława Przybyszewskiego
Z Kaźmierczyk
Acta Neophilologica 1 (XXIII), 195-214, 2021
2021
Barokowy romantyzm Słowackiego
ZM Kaźmierczyk
2021
Дуальные модели Лотмана и Милоша–в анализах истории России и в автобиографии
Z Kaźmierczyk
Avtobiografija, 341-362, 2020
2020
Król-Duch jako figura dualizmu teologicznego Słowian
Z Kaźmierczyk
2020
" Ręka w ogniu". Gnostyckie wątki w" Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Z Kaźmierczyk
Instytut Literatury, 2020
2020
Биополитика согласно Чеславу Милошу
Z Kaźmierczyk
Daugavpils Universitāte Akadēmiskais Apgāds" Saule", 2020
2020
Informacje o autorach
ZM Kaźmierczyk, K Wojan
2020
„Ręka w ogniu”. Gnostyckie wątki w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [A Hand in Flames: Gnostic Themes in „A World Apart” by Gustaw Herling-Grudziński]
ZM Kaźmierczyk
2020
Głębie Conrada
Z Kaźmierczyk
Uniwersytet w Białymstoku, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20