Obserwuj
Agnieszka Jeran
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy
A Jeran
Opuscula Sociologica 16 (2), 49-61, 2016
592016
The ecosystem services concept as a tool for public participation in management of Poland’s Natura 2000 network
K Maczka, P Chmielewski, A Jeran, P Matczak, CJ van Riper
Ecosystem Services 35, 173-183, 2019
312019
Conflicts in Ecosystem Services Management: Analysis of stakeholder participation in Natura 2000 in Poland
K Maczka, P Matczak, A Jeran, PJ Chmielewski, S Baker
Environmental Science & Policy 117, 16-24, 2021
212021
Models of Participatory Budgeting. Analysis of Participatory Budgeting Procedures in Poland
K Mączka, A Jeran, P Matczak, M Milewicz, G Allegretti
Polish Sociological Review 216 (4), 473-492, 2021
142021
Internet jako narzędzie i przedmiot badań
A Jeran
Kultura i Społeczeństwo 48 (4/2004), 179-186, 2004
142004
Artyści na rynku pracy
D Ilczuk, T Dudzik, E Gruszka, A Jeran
Wydawnictwo Attyka, 2015
112015
Jakość i warunki życia–perspektywa mieszkańców i statystyk opisujących miasta na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka
A Jeran
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 222-235, 2015
82015
Funkcja promocyjna opakowania
A Jeran
Marketing i Rynek, 16-20, 2005
72005
Extreme weather events and small municipalities’ resilience in Wielkopolska Province (Poland)
A Choryński, P Matczak, A Jeran, M Witkowski
International Journal of Disaster Risk Reduction 95, 103928, 2023
62023
Migranci z Polski w Niemczech–aspekty kulturowe
A Jeran, W Nowak, M Nowosielski, M Poprawski
Raport z badań, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 2019
52019
Niedoceniana młodość? Młodzi dorośli na rynku pracy
A Jeran
Polityka Społeczna 505 (4), 8-14, 2016
52016
Czy wielkpoloska mentalmość nadal istnieje? Analiza oparta na danych Diagnozy Społecznej 2015
A Jeran
Przegląd Zachodni 2, 103-129, 2016
5*2016
Czy wielkopolska mentalność istnieje? Analiza oparta na danych Diagnozy Społeczej 2015
A Jeran
Przegląd Zachodni 359 (02), 103-129, 2016
52016
Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego
P Matczak, A Jeran, K Mączka, M Nowak, P Śliwa
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77 (3), 335-349, 2015
42015
Nowy wolontariat w polu zróżnicowań–poszukiwanie modelu
A Jeran, A Basińska
Kultura i Edukacja, 123-145, 2014
42014
Odmiany prospołeczności-studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce
A Basińska, A Jeran
Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny, 2014
42014
Co można zyskać będąc wolontariuszem na wielkich imprezach? O korzyściach z wolontariatu akcyjnego w świetle badań jakościowych w trzech wybranych miastach Polski
A Basińska, A Jeran
Kultura i Edukacja 83 (4/2011), 114-138, 2011
4*2011
Mit Internetu jako miejsca poszukiwania informacji
A Jeran
Społeczeństwo Informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, 213-221, 2004
42004
Publication Efficiency in Science. Suggestions on Measures and their Application Using the Case of Poland and Nicolaus Copernicus University in Toruń
A Jeran, K Kącka, J Piechowiak-Lamparska
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
32017
The Perception of Benefits of Short-term Volunteering—the Case Study of Young Poles’ Opinions
A Basińska, A Jeran
Polish Sociological Review 187 (3), 367-380, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20