Obserwuj
Бойко Валерий
Бойко Валерий
Університет ДФС України, завідувач кафедри хортингу та реабіліиації ННІСФБПР, професор
Zweryfikowany adres z nusta.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Физическая подготовка борцов
ВФ Бойко, ГВ Данько
К.: Олимпийская литература 221, 2, 2004
3722004
Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів
Бойко
Паливода, 2017
1052017
Бойовий хортинг та психологічні особливості підготовки спортсменів
ВФ Бойко, ЗМ Діхтяренко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2017
452017
Структура и диагностика специальной выносливости квалифицированных борцов (на примере вольной борьбы)
ВФ Бойко
Автореф.… канд. пед. наук, 1982
351982
Соревновательная деятельность высококвалифицированных борцов вольного стиля на современном этапе
ВФ Бойко, ИИ Малинский, ВА Андрейцев, ВВ Яременко
Физическое воспитание студентов, 13-20, 2014
312014
Управление и контроль в тренировочном процессе борцов
ВФ Бойко, ГВ Данько
К.: УГУФВС, 1997
281997
Текущий контроль за состоянием специальной работоспособности борцов
ВФ Бойко, ГВ Данько
Наука в олимпийском спорте., 17, 1997
241997
Повышение эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки с использованием компьютерных технологий
ЮВ Тупеев, ВФ Бойко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2010
232010
Анализ методических подходов, используемых при обучении технике двигательных действий в спортивной борьбе
ЮВ Тупеев, ВФ Бойко
Физическое воспитание студентов, 116-121, 2010
202010
Физическая подготовка в спортивной борьбе
ВФ Бойко, ГТ Данько
К.: Здоровье, 2004
182004
Формализм и марксизм
В Бойко
Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре, 73-92, 2021
112021
Обучение технике двигательных действий борцов вольного стиля с использованием компьютерных технологий
ВФ Бойко, ЮВ Тупеев, ВВ Яременко, ВА Андрейцев
Теория и мето¬ дика физической культуры.–Алматы, 85-94, 2013
92013
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу
ІЙ Малинський, ВФ Бойко, ВП Чаплигін
Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2020
82020
Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля
В Яременко, В Бойко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
82013
Методика оцінки спеціальної витривалості в спортсменів хортингу
ВФ Бойко
Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць/[ред. кол. Бех ІД (голова) та ін …, 2017
72017
Современные подходы к обучению технике двигательных действий в спортивной борьбе
ВФ Бойко, ВВ Яременко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету N 60, 129-132, 2011
62011
Методика оценки и развития специальной выносливости у квалифицированных борцов вольного стиля
ВФ Бойко
Методы разработки, 1981
61981
Сучасні підходи до модернізації навчально-виховного процесу з фізичного виховання в закладах вищої освіти
В Бойко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2017
52017
Методические материалы для подготовки слушателей к зачетам и экзаменам по курсу физподготовки
ВФ Бойко
К.: КВШ МВД СССР, 1990
51990
Структура і діагностика спеціальної витривалості кваліфікованих борців (на матеріалі вільної боротьби)
ВФ Бойко
Київський державний інститут фізичної культури.–К, 1983.–170 с, 0
5
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20