Agnieszka Budzyńska-Daca
Agnieszka Budzyńska-Daca
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Erystyka czyli O sztuce prowadzenia sporów: komentarze do Schopenhauera
AJ Budzyńska-Daca, J Kwosek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
322010
Retoryka debaty: polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010
AJ BudzyĹ
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
252015
Retoryka debaty
A Budzyńska-Daca
Polskie wielkie debaty przedwyborcze 2010, 1995
111995
Idea debaty a reguły interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych
A Budzyńska-Daca
Studia Medioznawcze 48 (1), 45-58, 2012
82012
Retoryka
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, P Wilczek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
82008
Ćwiczenia z retoryki
M Barłowska, AJ Budzyńska-Daca, M Załęska, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
72019
Eristic and Dispute–Applications and Interpretations
A Budzyńska-Daca
Forum Artis Rhetoricae”, Numer 2, 7-20, 2013
62013
Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze–problemy dispositio w dwóch realizacjach gatunkowych
A Budzyńska-Daca
Forum Artis Rhetoricae 2, 139-155, 2011
62011
Format from the rhetorical perspective–principles of the polish pre-electoral TV debates in 1995-2010
A Budzyńska-Daca
Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives. Cambridge …, 2012
52012
„Sztuka argumentacji”
A Budzyńska-Daca
W Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca i Piotr Wilczek …, 2009
52009
Miloš Zeman and Andrzej Duda–reinventing image for election campaign purposes
RR Dybalska, A Budzyńska-Daca, T Rawski
Bohemistyka, 541–555-541–555, 2019
42019
Retoryka negocjacji. Scenariusze
EM Agnieszka Budzyńska-Daca
Poltext, 2018
4*2018
Pre-election TV debates–persuasive games between ethos, logos, and pathos
A Budzyńska-Daca, R Botwina
U: Saftoiu, R., Neagu, M.-I., Mada, S.(Ur.): Persuasive Games in Political …, 2015
42015
Debata jako gatunek retoryczny
A Budzyńska-Daca
Poradnik Językowy, 19-34, 2013
42013
Pronuntiatio, czyli sztuka wygłaszania mowy
A Budzyńska-Daca
Retoryka, 2008
42008
A Comparative Study of Political Communication in Televised Pre-Election Debates in Poland and the United States of America
M Hinton, A Budzyńska-Daca
Research in Language 17 (1), 1-19, 2019
32019
Cnoty i retoryka w dziele Sebastiana Petrycego z Pilzna
A Budzyńska-Daca
32000
Dysputa scholastyczna jako przykład sporu naukowego
P Gondek, K Wakuła, A Budzyńska-Daca, B Fiołek-Lubczyńska
Forum Artis Rhetoricae 3, 7-22, 2014
22014
English for Science and Technology Courses at the University of Nis, Serbia
N Stojković, S Živković
Rhetoric and Communications 8, 2013
22013
Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych
A Budzyńska-Daca
Forum Artis Retoricae, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20