Urszula Mrzygłód
Urszula Mrzygłód
University of Gdansk; Faculty of Economics; Institute of International Business, Department of
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej
U Mrzygłód
Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, nr 257., 2011
142011
Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange
U Mrzygłód, S Nowak
122017
Stock Exchanges Go Public: the Case of Warsaw Stock Exchange
U Mrzygłód, S Nowak
Journal of International Studies 6 (2), 111-123, 2013
92013
Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2014
82014
Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej,[w:] Finanse. Acquis communataire, red. Z. Brodecki
M Markiewicz, U Opacka
Lexis-Nexis, Warszawa, 2004
5*2004
CONSUMERS’NEED OF PRIVACY PROTECTION–EXPERIMENTAL RESULTS
E Babula, U Mrzygłód, A Poszewiecki
Economics & Sociology 10 (2), 74, 2017
42017
DO MANAGERS REALLY CARE ABOUT SHAREHOLDERS'EXPECTATIONS? EVIDENCE ON DIVIDEND SMOOTHING ON LATIN AMERICAN EMERGING STOCK MARKETS.
M Mosionek-Schweda, U Mrzygłód, S Nowak
Econometrics/Ekonometria 2 (56), 2017
42017
Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013
L Kujawski, U Mrzygłód, A Zamojska
Studia i Materiały. 313, 2015
42015
Stanowisko Wielkiej Brytanii w kwestii euro a proces integracji rynków finansowych
U Mrzygłód, IH Zagranicznego
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 238, 159-171, 2010
32010
The analysis of selected European stock markets cointegration
U Mrzygłód, S Nowak
International Journal of Emerging and Transition Economies 2 (1), 125-141, 2009
32009
Economic determinants of happiness among European nations
E Babula, U Mrzygłód
International Journal of Academic Research 5 (3), 519-524, 2013
22013
Działalność gospodarcza kobiet, w: Problemy kobiet na rynku pracy, wybór zagadnień
U Mrzygłód
PTE, Gdańsk, 37-59, 2008
22008
Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod Kątem Płci
K Bałandynowicz-Panfil, U Opacka
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW Polska, Gdańsk, 2005
22005
Understanding the overfunding in crowdfinancing: the elements of attractiveness
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód, M Skurczyński
Contemporary Trends and Challenges in Finance, 167-174, 2019
12019
Greedy State? The effect of the government shareholder on the dividend payout ratio and smoothing levels
S Nowak, M Mosionek-Schweda, U Mrzygłód, J Kwiatkowski
International Journal of Contemporary Management 16 (4), 119-143, 2017
12017
International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
U Mrzygłód, J Adamska-Mieruszewska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (317), 7, 2016
12016
Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
U Mrzygłód, M Szmelter
Studia Ekonomiczne 174, 118-128, 2013
12013
Międzynarodowe oceny kredytowe wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysu na rynkach finansowych
U Mrzygłód
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 448-457, 2011
12011
What do we know about dividend smoothing in this millennium? Evidence from Asian Markets
S Nowak, U Mrzygłód, M Mosionek-Schweda, JM Kwiatkowski
Emerging Markets Finance and Trade, 1-30, 2020
2020
Foreign listing pricing effects. The case of emerging economies
J Adamska-Mieruszewska, U Mrzygłód
Bank i Kredyt, 367-381, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20