Obserwuj
Wioletta Kilar
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2009
592009
Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych
W KILAR
312009
Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych
W Kilar
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 110-121, 2009
272009
Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic
W Kilar
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 187-196, 2011
252011
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym
T Rachwał, K Wiedermann, W Kilar
Przekształceniaregionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2008
252008
Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii
W Kilar
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 125, 2009
242009
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
S Dorocki, W Kilar, T Rachwał
PrzedsiĊbiorczość w warunkach globalizacji, PrzedsiĊbiorczość–Edukacja 7 …, 0
24*
Założenia i cele Projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
S Dorocki, W Kilar, T Rachwał
24*
Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
W Kilar
Przedsiębiorczość-Edukacja 5, 48-56, 2009
222009
Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda
W Kilar, M Cieluch
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 188-203, 2008
202008
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
T Rachwał, J Kudełko, M Tracz, K Wach, W Kilar
Przedsiębiorczość-Edukacja, 322-334, 2008
192008
Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations
W Kilar
Geographia Polonica 88 (1), 123-141, 2015
182015
Procesy kształtowania się korporacji Ericsson
W Kilar
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2010
172010
Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych
W Kilar, T Rachwał
Horyzonty Wychowania 13 (28), 111-130, 2014
152014
Changes in differentiation of Polish regions’ industrial potential within the European Union
W Kilar, T Rachwał, K Wiedermann
New functions of rural and industrial space in central and eastern Europe …, 2008
152008
Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
W Kilar
Przedsiębiorczość-Edukacja, 60-69, 2008
152008
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej
T Rachwał, W Kilar, Z Kawecki, P Wróbel
Przedsiębiorczość-Edukacja 14, 389-424, 2018
132018
Oblicza geografii 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony
T Rachwał, W Kilar
Nowa Era, 2020
112020
Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości
M Borowiec-Gabryś, W Kilar, T Rachwał
Kompetencje przyszłości. Warszawa: FRSE, 68-89, 2018
92018
Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008
W Kilar
Przedsiębiorczość-Edukacja 6, 49-66, 2010
92010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20