Follow
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 17-34, 2011
512011
Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія
ЛС Горбунова
Суми: Університетська книга, 2015
382015
Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М., 2007
ВВ Василькова
Философские науки, 147-152, 2007
342007
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
332021
Складне мислення як відповідь на виклик епохи
Л Горбунова
Філософія освіти, 40-55, 2007
322007
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша
Л Горбунова
Філософія освіти, 92-109, 2012
202012
Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 97-117, 2016
192016
Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах плинної сучасності
Л Горбунова
Філософія освіти, 66-114, 2013
192013
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття: монографія
ВП Андрущенко
К.: Педагогічна думка 350, 2007
192007
Можлива відповідь освіти на виклик After-постмодерну
Л Горбунова
Вища освіта України, 13-19, 2003
182003
Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру
Л Горбунова
Філософія освіти, 141-167, 2014
162014
Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 158-198, 2014
162014
ХАОС versus ПОРЯДОК ЯК КОНТРОВЕРЗА МИСЛЕННЯ У КРИЗОВІЙ КУЛЬТУРІ. ЧАСТИНА І
Л Горбунова
Філософія освіти, 62-76, 2005
132005
Освіта в умовах поліетнічного суспільства
Л Горбунова
Вища освіта України, 8-15, 2002
132002
Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса
Л Горбунова
Філософія освіти, 88-118, 2013
122013
Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей
Л Горбунова
Вища освіта України, 59-65, 2003
112003
Фiлософiя трансформативної освiти для дорослих: унiверситетськi стратегiї i практики: монографiя
ЛС Горбунова
102015
Philosophy of Transformative Adult Education: University Strategies and Practices: Monograph
L Gorbunova
Sumy: University Book [in Ukrainian], 2015
102015
Мультикультуралізм в освіті: імперативи, можливості та загрози
LS Gorbunova
Культура і сучасність, 5-13, 2011
102011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20