Michał Marosz
Michał Marosz
Uniwersytet Gdański / Wydział Oceanografii i Geografii
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
ZMIENNOŚĆ KLIMATU POLSKI OD POŁOWY XX WIEKU. REZULTATY PROJEKTU KLIMAT Poland’s climate variability 1951–2008. KLIMAT project’s results
M Marosz, R Wójcik, D Biernacik, E Jakusik, M Pilarski, M Owczarek, ...
Prace i Studia Geograficzne 47, 51-66, 2011
23*2011
Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland
B Czernecki, M Półrolniczak, L Kolendowicz, M Marosz, S Kendzierski, ...
Journal of Atmospheric Chemistry, 2016
102016
Extreme daily precipitation totals in Poland during summer: the role of regional atmospheric circulation
M Marosz, R Wójcik, M Pilarski, M Miętus
Clim Res 56, 245-259, 2013
82013
Changes of wave height in the Southern Baltic in the 21st century,[in:] Climatological and Oceanographical Conditions in Poland and Southern Baltic
E Jakusik, B Czernecki, M Marosz, M Pilarski, M Miętus
Climate Change Projections and Guidelines for Developing Adaptation …, 2012
52012
Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030
M Miętus, D Biernacik, B Czernecki, J Filipiak, M Marosz, M Owczarek, ...
Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym …, 2012
52012
Zmienność warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008) Rezultaty projektu KLIMAT
M Marosz, Z Ustrnul
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, 23-38, 2010
5*2010
The variability of PM10 and PM2.5 concentrations in selected Polish agglomerations: the role of meteorological conditions, 2006–2016
J Jędruszkiewicz, B Czernecki, M Marosz
International journal of environmental health research 27 (6), 441-462, 2017
42017
Warunki klimatyczne
M Pilarski, R Wójcik, D Biernacik, J Filipiak, E Jakusik, M Marosz, ...
Środowisko południowego Bałtyku, Rezultaty projektu SEAMAN, 19-55, 2011
3*2011
Biuletyn monitoringu klimatu Polski
M Miętus, Z Ustrnul, M Marosz, M Owczarek, D Biernacik, D Czekierda, ...
IMGW, Warszawa, 2010
32010
Downscaling of PDFs of daily air temperature in northern Poland: assessment of predictors
M Marosz, E Jakusik
Meteorologische Zeitschrift 23, 167-174, 2014
22014
OPIS LOKALNYCH ASPEKT±W CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ ZA POMOCð WEKTORA WIATRU GEOSTROFICZNEGO
M Marosz, M MIĉTUS
22012
Typy cyrkulacji atmosferycznej w środkowej troposferze regionu atlantycko-europejskiego i ich związek z dolnotroposferycznymi charakterystykami przepływu powietrza nad Europą …
M Marosz
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 333-343, 2012
22012
Poland's climate variability 1951-2008. KLIMAT project's results.
M Marosz, R Wójcik, D Biernacik, E Jakusik, M Pilarski, M Owczarek, ...
Poland's climate variability 1951-2008. KLIMAT project's results. 47, 51-66, 2011
22011
Wpływ pola barycznego na wysokość falowania wiatrowego w południowej części Morza Bałtyckiego
E Jakusik, M Marosz, M Pilarski, M Mietus
Materiały Geo-Sympozjum Młodych badaczy Silesia 1, 14, 2010
22010
Variability of geostrophic airflow over Poland, 1951-2014
M Marosz
Bulletin of Geography, Physical Geography Series 10, 5-18, 2016
12016
Zastosowanie metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzegowych
M Pilarski, E Jakusik, M Marosz, M Owczarek, M Miętus
Przegląd Geofizyczny, 59-71, 2012
12012
Thermal seasons onset and length in Poland – a multiannual perspective on 1971–2010
M Kitowski, M Marosz, M Miętus
IDŐJÁRÁS 123, 89-106, 2019
2019
Wieloletnia charakterystyka przepływu powietrza nad Polską Północną 1951-2015
M Marosz
2017
Variability of atmospheric circulation in Euro-Atlantic region 1900-2012
M Marosz
Wydawnictwo Libron-Filip Lohrner, 2016
2016
Zastosowanie wektora wiatru geostroficznego w analizie występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Polsce północnej 1951-2014
M Marosz
Klimat a społeczeństwo i gospodarka, 113-128, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20