Michał Marosz
Michał Marosz
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute
Verified email at imgw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland
B Czernecki, M Półrolniczak, L Kolendowicz, M Marosz, S Kendzierski, ...
Journal of Atmospheric Chemistry, 2016
402016
ZMIENNOŚĆ KLIMATU POLSKI OD POŁOWY XX WIEKU. REZULTATY PROJEKTU KLIMAT Poland’s climate variability 1951–2008. KLIMAT project’s results
M Marosz, R Wójcik, D Biernacik, E Jakusik, M Pilarski, M Owczarek, ...
Prace i Studia Geograficzne 47, 51-66, 2011
342011
Application of machine learning to large hail prediction-The importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5
B Czernecki, M Taszarek, M Marosz, M Półrolniczak, L Kolendowicz, ...
Atmospheric Research 227, 249-262, 2019
152019
The variability of PM10 and PM2.5 concentrations in selected Polish agglomerations: the role of meteorological conditions, 2006–2016
J Jędruszkiewicz, B Czernecki, M Marosz
International journal of environmental health research 27 (6), 441-462, 2017
142017
Extreme daily precipitation totals in Poland during summer: the role of regional atmospheric circulation
M Marosz, R Wójcik, M Pilarski, M Miętus
Clim Res 56, 245-259, 2013
132013
Zmienność warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008) Rezultaty projektu KLIMAT
M Marosz, Z Ustrnul
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, 23-38, 2010
62010
Variability of geostrophic airflow over Poland, 1951-2014
M Marosz
Bulletin of Geography, Physical Geography Series 10, 5-18, 2016
52016
Changes of wave height in the Southern Baltic in the 21st century,[in:] J
E Jakusik, B Czernecki, M Marosz, M Pilarski, M Miętus
Climatological and oceanographical conditions in Poland and Southern Baltic …, 2012
52012
OPIS LOKALNYCH ASPEKTÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ ZA POMOCĄ WEKTORA WIATRU GEOSTROFICZNEGO
M Marosz, M Miętus
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 89-100, 2012
52012
Typy cyrkulacji atmosferycznej w środkowej troposferze regionu atlantycko-europejskiego i ich związek z dolnotroposferycznymi charakterystykami przepływu powietrza nad Europą …
M Marosz
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 333-343, 2012
52012
Wieloletnia charakterystyka przepływu powietrza nad Polską Północną 1951-2015
M Marosz
32017
Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030
M Miętus, D Biernacik, B Czernecki, J Filipiak, M Marosz, M Owczarek, ...
Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym …, 2012
32012
Zastosowanie wektora wiatru geostroficznego w analizie występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Polsce północnej 1951-2014
M Marosz
Klimat a społeczeństwo i gospodarka, 113-128, 2015
22015
Downscaling of PDFs of daily air temperature in northern Poland: assessment of predictors
M Marosz, E Jakusik
Meteorologische Zeitschrift 23, 167-174, 2014
22014
Correlations between 7Be, 210Pb, dust and PM10 concentrations in relation to meteorological conditions in northern Poland in 1998–2018
T Zalewska, D Biernacik, M Marosz
Journal of Environmental Radioactivity 228, 106526, 2021
12021
Wybrane aspekty modelowania zależności między regionalnym polem barycznym a temperaturą powietrza na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem narzędzi statystyczno …
M Marosz, E Jakusik, M Miętus
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 75-87, 2012
12012
Wybrane aspekty modelowania zależności między regionalnym polem barycznym a temperatura powietrza na polskim wybrzeżu z wykorzystaniem narzędzi statystyczno empirycznego …
M Marosz, E Jakusik, M Miętus
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 75-88, 2012
12012
Zastosowanie metody statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzegowych
M Pilarski, E Jakusik, M Marosz, M Owczarek, M Miętus
Przegląd Geofizyczny, 59-71, 2012
12012
Warunki klimatyczne
M Pilarski, R Wójcik, D Biernacik, J Filipiak, E Jakusik, M Marosz, ...
Środowisko południowego Bałtyku, Rezultaty projektu SEAMAN, 19-55, 2011
12011
Selected aspects of the variability of atmospheric circulation regimes in the Euro-Atlantic region during XXI century
M Marosz
Prace i Studia Geograficzne 47, 33-40, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20