Follow
Michał Marosz
Michał Marosz
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute
Verified email at imgw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland
B Czernecki, M Półrolniczak, L Kolendowicz, M Marosz, S Kendzierski, ...
Journal of Atmospheric Chemistry, 2016
582016
ZMIENNOŚĆ KLIMATU POLSKI OD POŁOWY XX WIEKU. REZULTATY PROJEKTU KLIMAT Poland’s climate variability 1951–2008. KLIMAT project’s results
M Marosz, R Wójcik, D Biernacik, E Jakusik, M Pilarski, M Owczarek, ...
Prace i Studia Geograficzne 47, 51-66, 2011
43*2011
Application of machine learning to large hail prediction-The importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5
B Czernecki, M Taszarek, M Marosz, M Półrolniczak, L Kolendowicz, ...
Atmospheric Research 227, 249-262, 2019
352019
The variability of PM10 and PM2.5 concentrations in selected Polish agglomerations: the role of meteorological conditions, 2006–2016
J Jędruszkiewicz, B Czernecki, M Marosz
International Journal of Environmental Health Research 27 (6), 441-462, 2017
202017
Extreme daily precipitation totals in Poland during summer: the role of regional atmospheric circulation
M Marosz, R Wójcik, M Pilarski, M Miętus
Clim Res 56, 245-259, 2013
142013
Variability of geostrophic airflow over Poland, 1951-2014
M Marosz
Bulletin of Geography, Physical Geography Series 10, 5-18, 2016
82016
Zmienność warunków cyrkulacyjnych nad Polską na tle obszaru atlantycko-europejskiego (1951-2008) Rezultaty projektu KLIMAT
M Marosz, Z Ustrnul
Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje, 23-38, 2010
72010
Death zone weather extremes mountaineers have experienced in successful ascents
RK Szymczak, M Marosz, T Grzywacz, M Sawicka, M Naczyk
Frontiers in Physiology 12, 998, 2021
62021
Changes of wave height in the Southern Baltic in the 21st century,[in:] J
E Jakusik, B Czernecki, M Marosz, M Pilarski, M Miętus
Climatological and oceanographical conditions in Poland and Southern Baltic …, 2012
62012
OPIS LOKALNYCH ASPEKTÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ ZA POMOCĄ WEKTORA WIATRU GEOSTROFICZNEGO
M Marosz, M Miętus
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 89-100, 2012
62012
Assessment of machine learning algorithms in short-term forecasting of PM10 and PM2. 5 concentrations in selected Polish agglomerations
B Czernecki, M Marosz, J Jędruszkiewicz
Aerosol and Air Quality Research 21, 200586-200586, 2021
52021
Correlations between 7Be, 210Pb, dust and PM10 concentrations in relation to meteorological conditions in northern Poland in 1998–2018
T Zalewska, D Biernacik, M Marosz
Journal of Environmental Radioactivity 228, 106526, 2021
52021
Wieloletnia charakterystyka przepływu powietrza nad Polską Północną 1951-2015
M Marosz
52017
Typy cyrkulacji atmosferycznej w środkowej troposferze regionu atlantycko-europejskiego i ich związek z dolnotroposferycznymi charakterystykami przepływu powietrza nad Europą …
M Marosz
Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, 333-343, 2012
52012
Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030
M Miętus, D Biernacik, B Czernecki, J Filipiak, M Marosz, M Owczarek, ...
Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym …, 2012
52012
Comparison of environmental conditions on summits of Mount Everest and K2 in climbing and midwinter seasons
RK Szymczak, MK Pyka, T Grzywacz, M Marosz, M Naczyk, M Sawicka
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (6), 3040, 2021
42021
The influence of atmospheric circulation on the occurence of heat stress on human beings in Polish coast of Baltic Sea
M Owczarek, M Marosz, M Kitowski
in: Kolendowicz, L, Bednorz, E &, Tomczyk AM (eds.) Zmienność klimatu Polski …, 2019
42019
Seasonal Variability in the Response of the Airflow Characteristics to the Changes in the Macro-scale Westerly Flow Intensity
M Marosz
International Journal of Climatology 29, 481-500, 2009
3*2009
Zastosowanie wektora wiatru geostroficznego w analizie występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Polsce północnej 1951-2014
M Marosz
Klimat a społeczeństwo i gospodarka, 113-128, 2015
22015
Downscaling of PDFs of daily air temperature on northern Poland: assessment of predictors
M Marosz, E Jakusik
Meteorologische Zeitschrift 23, 167-174, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20