Arkadiusz Radwan
Arkadiusz Radwan
Polish Academy of Sciences (PAN); Vytautas Magnus University Kaunas (VMU); University of Warsaw (UW)
Verified email at allerhand.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Plus ratio quam vis consuetudinis
A Radwan
Reforma nauki i akademii w Ustawie 2, 2017
112017
Plus ratio quam vis consuetudinis: reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0: projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ł Czebotar, J Fazlagić, ID Książek, A Radwan, J Sokołowski, ...
Kraków: Oficyna Allerhanda, 2017
112017
Prawo poboru w spółce akcyjnej
A Radwan
Beck, 2004
112004
Chess-boxing around the rule of law–Polish constitutionalism at trial
A Radwan
Allerhand Working Paper 13/2016, 2016
102016
Ius dissidentium: granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych
A Radwan
Wydawnictwo CH Beck, 2016
92016
The possibilities for and barriers to sustainable companies in Polish company law
A Radwan, T Regucki
International and Comparative Corporate Law Journal, Forthcoming, 2012
82012
Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda (Corporate Blackmail and the Means of Its Limiting De Lege Lata and De Lege Ferenda)
A Radwan
Przegląd Prawa Handlowego, 21-27, 2003
82003
Sens i nonsens kapitału zakładowego–przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych,[w:] Cejmer M
A Radwan
Napierała J., Sójka T.(red.), Europejskie prawo spółek 2, 2005
72005
Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants
K Oplustil, A Radwan
Private Law in Eastern Europe, Tubingen 2010, 445-494, 2010
62010
European Private Company and the regulatory landscape in the EU-An introductory note
A Radwan
Eur. Bus. L. Rev. 18, 769, 2007
62007
Wyprowadzanie Karty nauczyciela tylnymi drzwiami. MEN zachęca do likwidacji szkół, w których obowiązuje
A Radwan
GazetaPrawna. pl 22, 2014, 2014
52014
Corporate governance w spódnicy–parytety również na parkiecie?,„
A Radwan
Przegląd Corporate Governance 23 (3), 15-22, 2010
52010
Reforma Polskiego Prawa Spółek'W Działaniu'–O Potrzebie Utworzenia Wyspecjalizowanych Sądów Korporacyjnych (Reform of the Polish Company Law'In Action'–On the Need of …
A Radwan
Forthcoming in Zeszyty Prawnicze, 2018
42018
Brexit Poker—Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen?
HB Schäfer, A Radwan
Wirtschaftsdienst 96 (10), 763-768, 2016
42016
Brexit Poker—Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen?
HB Schäfer, A Radwan
Wirtschaftsdienst 96 (10), 763-768, 2016
42016
Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus–ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16
A Radwan
A Long Tradition and Short Memory of the Polish Constitutionalism–A …, 2015
42015
Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w prawie brytyjskim na tle ksh.„
A Radwan
Przegląd Prawa Handlowego" nr l (124), 41-48, 2003
42003
Jein: eine fehlende Variante bei dem Brexit-Referendum
A Radwan, HB Schäfer
Verfassungsblog: On Matters Constitutional, 2016
32016
Ustawa 2.0
A Radwan
Prezentacja koncepcji Instytutu Allerhanda 22, 2016
32016
Advocatus populi i advocatus diaboli–o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit
A Radwan, HB SCHäFER
Politeja, 231-272, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20