Arkadiusz Radwan
Arkadiusz Radwan
ALLERHAND INSTITUTE of Advanced Legal Studies
Verified email at allerhand.pl - Homepage
TitleCited byYear
Plus ratio quam vis consuetudinis: reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0: projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ł Czebotar, J Fazlagić, ID Książek, A Radwan, J Sokołowski, ...
Kraków: Oficyna Allerhanda, 2017
102017
Prawo poboru w spółce akcyjnej
A Radwan
Beck, 2004
102004
Chess-boxing around the rule of law–Polish constitutionalism at trial
A Radwan
Allerhand Working Paper 13/2016, 2016
82016
The Possibilities For and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law
A Radwan, T Regucki
International and Comparative Corporate Law Journal, Forthcoming, 2012
82012
Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda (Corporate Blackmail and the Means of Its Limiting De Lege Lata and De Lege Ferenda)
A Radwan
Przegląd Prawa Handlowego, 21-27, 2003
82003
Plus ratio quam vis consuetudinis
A Radwan
Reforma nauki i akademii w Ustawie 2, 2017
72017
European Private Company and the regulatory landscape in the EU-An introductory note
A Radwan
European Business Law Review 18 (4), 769-780, 2007
62007
Sens i nonsens kapitału zakładowego–przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych,[w:] Cejmer M
A Radwan
Napierała J., Sójka T.(red.), Europejskie prawo spółek 2, 2005
62005
Ius dissidentium: granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych
A Radwan
Wydawnictwo CH Beck, 2016
52016
Corporate governance w spódnicy–parytety również na parkiecie?,„
A Radwan
Przegląd Corporate Governance 23 (3), 15-22, 2010
52010
Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants
K Oplustil, A Radwan
Private Law in Eastern Europe, Tubingen 2010, 445-494, 2010
42010
Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy w prawie brytyjskim na tle ksh.„
A Radwan
Przegląd Prawa Handlowego" nr l (124), 41-48, 2003
42003
Brexit Poker—Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen?
HB Schäfer, A Radwan
Wirtschaftsdienst 96 (10), 763-768, 2016
32016
Brexit Poker—Wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen?
HB Schäfer, A Radwan
Wirtschaftsdienst 96 (10), 763-768, 2016
32016
Jein: eine fehlende Variante bei dem Brexit-Referendum
A Radwan, HB Schäfer
Verfassungsblog: On Matters Constitutional, 2016
32016
Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus–ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16
A Radwan
A Long Tradition and Short Memory of the Polish Constitutionalism–A …, 2015
32015
25 Thoughts on European Company Law in the EU of 25
A Radwan
European Business Law Review 17 (4), 1169-1179, 2006
32006
Reforma Polskiego Prawa Spółek'W Działaniu'–O Potrzebie Utworzenia Wyspecjalizowanych Sądów Korporacyjnych (Reform of the Polish Company Law'In Action'–On the Need of …
A Radwan
Forthcoming in Zeszyty Prawnicze, 2018
12018
Advocatus populi i advocatus diaboli–o prawie, argumentach i strategiach stron negocjujących Brexit
A Radwan, HB SCHäFER
Politeja, 231-272, 2017
12017
Report on the recognition of the interest of the group
PH Conac, G Bartkus, B Clarke, HJ De Kluiver, H Fleischer, ...
European Commission, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20