Obserwuj
Wiesława Kuźniar
Wiesława Kuźniar
dr hab.n.ekon., Uniwersytet Rzeszowski
Zweryfikowany adres z univ.rzeszow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Green purchase behavior: The effectiveness of sociodemographic variables for explaining green purchases in emerging market
L Witek, W Kuźniar
Sustainability 13 (1), 209, 2020
1482020
The role of the ecological awareness and the influence on food preferences in shaping pro-ecological behavior of young consumers
B Wierzbiński, T Surmacz, W Kuźniar, L Witek
Agriculture 11 (4), 345, 2021
512021
The impact of ecological knowledge on young consumers’ attitudes and behaviours towards the food market
W Kuźniar, T Surmacz, B Wierzbiński
Sustainability 13 (4), 1984, 2021
462021
Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej
W Kuźniar
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i …, 2013
432013
Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną: na przykładzie województwa podkarpackiego
S Makarski, W Kuźniar
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i …, 2009
212009
Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego)
W Kuźniar
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9 (4), 245-254, 2010
202010
Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym
M Kawa, W Kuźniar
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009
162009
Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji
W Kuźniar
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 296-305, 2015
132015
Green purchase behavior: The effectiveness of sociodemographic variables for explaining green purchases in emerging market. Sustainability, 13 (1), 209
L Witek, W Kuźniar
112021
Traditional regional products as part of unique sales proposition in farm tourism in Poland.
W Kuźniar, L Witek
112016
Konsumenci wobec bezpiecznych rozwiązań w zakresie produkcji żywności
W Kuzniar, M Kawa, P Kuzniar
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2016
112016
Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych–od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu
W Kuźniar, M Kawa
Handel Wewnętrzny, 49-59, 2018
102018
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
M Kawa, W Kuźniar
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2015
92015
Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarządzania jednostką terytorialną
W Kuźniar
Makarski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 192-198, 2007
82007
Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (Na przykładzie gmin bieszczadzkich)[w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia …
W Kuźniar, M Woźniak
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w …, 2001
82001
Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów
W Kuźniar, T Surmacz, W Szopiński
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (2), 2017
72017
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki
M Lechwar, W Kuźniar
Economic and Regional Studies 7 (4), 65-72, 2018
62018
The use of social media by local government units to communicate with stakeholders
W Kuźniar, W Szopiński
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 45, 247-254, 2016
62016
Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej–wybrane aspekty
W Kuźniar, T Surmacz
Ekonomiczne Problemy Turystyki 30, 25-36, 2015
62015
Enotourism as a form of activating rural areas (On the basis of the Province of Podkarpackie)
W Kuzniar
Journal of Management Policy and Practice 13 (4), 117-120, 2012
62012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20