Marzanna Farnicka
Marzanna Farnicka
Uniwersytet Zielonogorski/ University of Zielona Góra
Zweryfikowany adres z wpsnz.uz.zgora.pl
TytułCytowane przezRok
Cierpkie owoce reformy edukacji–perspektywa psychologiczna
M Farnicka, H Liberska
Kultura i Edukacja 101 (1), 2014
122014
Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim
M Farnicka, I Grzegorzewska
Current Issues in Personality Psychology 3 (1), 25-35, 2016
112016
Przemiany realizacji zadań rozwojowych: ewolucja czy rewolucja?
M Farnicka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011
112011
Transmisja międzypokoleniowa–procesy zachodzące na styku pokoleń, w: Psychologia rodziny, red. I
M Farnicka, H Liberska
Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 185-201, 2014
102014
Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty)
M Farnicka, M Kowalski
Społeczeństwo i Rodzina 1, 24-38, 2012
102012
Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary–prezentacja modelu badań
H Liberska, M Farnicka
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
82013
Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się–analiza wybranych czynników
M Farnicka, H Liberska
Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 3 (67), 57-71, 2014
72014
Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (wg koncepcji Wallerstein),„
M Franicka
Problemy rodziny, 1999
71999
System edukacyjny w Polsce: zakorzenienie w tradycji a wymagania rozwoju współczesnych społeczeństw,„
M Farnicka, H Liberska
Psychologia wychowawcza” w druku, 0
7
Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after traumatic experience
M Farnicka
Current Issues in Personality Psychology 2 (file:///C:/Users …, 2014
62014
Między wyborem a przymusem
M Farnicka
Rodzina a sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin, 2013
62013
The educational activity and personal development of woman an exploration of success and threat areas
H Liberska, M Farnicka
Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого …, 2013
62013
Stages and paths of aggression development—Knowledge that awaits being uncovered
M Farnicka, H Liberska
Aggression as a challenge, 15-31, 2016
52016
Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym
M Farnicka, H Liberska
Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4), 77-91, 2015
52015
Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa.
H Liberska, M Farnicka
Developmental Psychology/Psychologia Rozwojowa 20 (4), 2015
52015
PROCESSES WHICH SUPPORT THE CREATION OF AN ENVIRONMENT CONDUCIVE TO LEARNING.
H Liberska, M Farnicka
Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 20 (4), 2014
52014
Formative function of assessment in a psycho-didactical context
V Kosíková, H Liberska, M Farnicka
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2014
52014
The impact of cyber-activity on human development
M Farnicka
Humanities and Social Sciences Letters 5 (2), 43-53, 2017
42017
Marginalization as Exclusion as a violence" in" society
M Farnicka
Quicio Revista de Psicologia 1 (1), 15-33, 2016
42016
Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej-ujęcie rozwojowe
M Farnicka, H Liberska, JE Nurmi
Psychologia Rozwojowa 21 (1), 21, 2016
42016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20