Marzanna Farnicka
Marzanna Farnicka
Uniwersytet Zielonogorski/ University of Zielona Góra
Zweryfikowany adres z wpsnz.uz.zgora.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Transmisja międzypokoleniowa–procesy zachodzące na styku pokoleń,[w:] I. Janicka, H. Liberska (red.)
M Farnicka
Psychologia rodziny, 185-202, 2014
222014
Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim
M Farnicka, I Grzegorzewska
Current Issues in Personality Psychology 3 (1), 25-35, 2016
142016
Cierpkie owoce reformy edukacji–perspektywa psychologiczna
M Farnicka, H Liberska
Kultura i Edukacja 101 (1), 2014
122014
Przemiany realizacji zadań rozwojowych: ewolucja czy rewolucja?
M Farnicka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011
112011
Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty)
M Farnicka, M Kowalski
Społeczeństwo i Rodzina 1, 24-38, 2012
102012
Między wyborem a przymusem: Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych
M Farnicka
Difin, 2013
82013
Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary–prezentacja modelu badań
H Liberska, M Farnicka
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
82013
Attachment and the risk of mental health disorders during adolescence
I Grzegorzewska, M Farnicka
Health Psychology Report 4 (1), 8-15, 2016
72016
Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się–analiza wybranych czynników
M Farnicka, H Liberska
Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 3 (67), 57-71, 2014
72014
Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (wg koncepcji Wallerstein),„
M Franicka
Problemy rodziny, 1999
71999
System edukacyjny w Polsce: zakorzenienie w tradycji a wymagania rozwoju współczesnych społeczeństw,„
M Farnicka, H Liberska
Psychologia wychowawcza” w druku, 0
7
The impact of cyber-activity on human development
M Farnicka
Humanities and Social Sciences Letters 5 (2), 43-53, 2017
62017
Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa.
H Liberska, M Farnicka
Developmental Psychology/Psychologia Rozwojowa 20 (4), 2015
62015
Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after traumatic experience
M Farnicka
Current Issues in Personality Psychology 2 (file:///C:/Users …, 2014
62014
The educational activity and personal development of woman an exploration of success and threat areas
H Liberska, M Farnicka
Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого …, 2013
62013
Wstęp. W: I. Janicka, H. Liberska (red.)
I Janicka
Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 13-18, 2017
52017
Differences in Determinants of Indirect Perpetrator and Victim Behaviour
M Farnicka
The Open Psychology Journal 9 (1), 2016
52016
Psychologia agresji: wybrane problemy
M Farnicka, H Liberska, D Niewiedział
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
52016
Stages and paths of aggression development—Knowledge that awaits being uncovered
M Farnicka, H Liberska
Aggression as a challenge, 15-31, 2016
52016
Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym
M Farnicka, H Liberska
Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4), 77-91, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20