Obserwuj
Marzanna Farnicka
Marzanna Farnicka
Uniwersytet Zielonogorski/ University of Zielona Góra
Zweryfikowany adres z wpsnz.uz.zgora.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Transmisja międzypokoleniowa–procesy zachodzące na styku pokoleń. W: I. Janicka, H. Liberska (red.)
M Farnicka
Psychologia rodziny, 185-202, 2014
312014
Psychologia agresji: wybrane problemy
M Farnicka, H Liberska, D Niewiedział
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
242016
Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim
M Farnicka, I Grzegorzewska
Current issues in personality psychology 3 (1), 25-35, 2015
202015
Attachment and the risk of mental health disorders during adolescence
I Grzegorzewska, M Farnicka
Health Psychology Report 4 (1), 8-15, 2016
192016
Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się–analiza wybranych czynników
M Farnicka, H Liberska
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 17 (3 (67)), 57-71, 2014
182014
Przemiany realizacji zadań rozwojowych: ewolucja czy rewolucja?
M Farnicka
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011
152011
Cierpkie owoce reformy edukacji–perspektywa psychologiczna
M Farnicka, H Liberska
Kultura i Edukacja, 36-50, 2014
132014
Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary–prezentacja modelu badań
H Liberska, M Farnicka
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
112013
Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym
M Farnicka, H Liberska
Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4), 77-91, 2015
92015
Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka
M Farnicka
Niepełnosprawność 6, 18-33, 2011
92011
The impact of cyber-activity on human development
M Farnicka
Humanities and Social Sciences Letters 5 (2), 43-53, 2017
82017
W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej–znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa
M Farnicka
Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 11-35, 2016
82016
Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa.
H Liberska, M Farnicka
Developmental Psychology/Psychologia Rozwojowa 20 (4), 2015
82015
A New Tool int he Fight agains Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL)
M Farnicka, H Liberska, V Kosiková, V Lovasová, D Freundenreich
A Child of many Worlds: Focus on the Ethnic Minority Problem. PETER LANG …, 2014
82014
Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty)
M Farnicka, M Kowalski
Społeczeństwo i Rodzina 1, 24-38, 2012
82012
Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci
M Farnicka
Wychowanie na co dzień 3, 19-22, 2000
82000
Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein)
M Farnicka
Problemy rodziny, 67-71, 1999
81999
High technology and transformation of the education system: Constructive and destructive
RV Kamenev, VV Krasheninnikov, M Farnicka, MA Abramova
Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 8 (6), 104-119, 2018
72018
Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after traumatic experience
M Farnicka
Current Issues in Personality Psychology 2 (file:///C:/Users …, 2014
72014
The correlates of the resilience of the children of alcoholics
I Grzegorzewska, M Farnicka
Psychology 4 (12), 956, 2013
72013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20