Michał Kaczmarczyk
Michał Kaczmarczyk
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland
A Sowiżdżał, M Kaczmarczyk
Geological Journal 51 (1), 65-76, 2016
302016
Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale—A case study from Poland
M Kaczmarczyk, A Sowiżdżał, B Tomaszewska
Energies 13 (2), 454, 2020
282020
Sustainable utilization of low enthalpy geothermal resources to electricity generation through a cascade system
M Kaczmarczyk, B Tomaszewska, A Operacz
Energies 13 (10), 2495, 2020
122020
Potential of existing and newly designed geothermal heating plants in limiting of low emissions in Poland
M Kaczmarczyk
E3S Web of Conferences 44, 00062, 2018
112018
Niska emisja. Od przyczyn występowania do sposobów eliminacji.
M Kaczmarczyk, M Kaczmarczyk, G Pełka, W Luboń, A Będkowska, ...
112015
State-of-the-art of renewable energy sources used in water desalination: Present and future prospects
J Bundschuh, M Kaczmarczyk, N Ghaffour, B Tomaszewska
Desalination 508, 115035, 2021
102021
Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji prądu elektrycznego z zastosowaniem obiegu organicznego Rankine’a lub cyklu Kaliny–przegląd instalacji działających na œwiecie
M KACZMARCZYK
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, 131-144, 2011
82011
Geological and Thermodynamic Analysis of Low Enthalpy Geothermal Resources to Electricity Generation Using ORC and Kalina Cycle Technology
M Kaczmarczyk, B Tomaszewska, L Pająk
Energies 13 (6), 1335, 2020
62020
Niska emisja. Efektywność energetyczna w gminach i samorządach.
M Kaczmarczyk, M Kaczmarczyk, G Pełka, W Luboń, A Będkowska, ...
6*2017
Impact of rock mass temperature on potential power and electricity generation in the ORC installation
M Kaczmarczyk
E3S Web of Conferences 24, 02007, 2017
42017
Przegląd instalacji binarnych na świecie wykorzystujących wody geotermalne o temperaturze poniżej 150° C
M Kaczmarczyk
Technika Poszukiwań Geologicznych 48 (2), 49-61, 2009
42009
Methodology and impact categories of environmental life cycle assessment in geothermal energy sector
M Kaczmarczyk
E3S Web of Conferences 100, 00032, 2019
32019
Analiza i ocena możliwości produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii cieplnej zakumulowanej w wodach geotermalnych na obszarze województwa małopolskiego
M Kaczmarczyk
32016
Physicochemical Composition Variability and Hydraulic Conditions in a Geothermal Borehole—The Latest Study in Podhale Basin, Poland
A Operacz, B Bielec, B Tomaszewska, M Kaczmarczyk
Energies 13 (15), 3882, 2020
12020
Analysis of Possibilities for Electricity Production from Geothermal Waters in the Province of Małopolska, Poland
M Kaczmarczyk, M Kaczmarczyk
PAN 1, 2117-2394, 2015
12015
Charakterystyka parametrów termicznych skał osadowych budujących zbiorniki petrogeotermalne w centralnej części Niżu Polskiego
A Sowiżdżał, M Kaczmarczyk
Technika Poszukiwań Geologicznych 52, 2013
12013
Individual heat generation to sustainable development in local scale
M Kaczmarczyk, A Sowiżdżał, B Tomaszewska
E3S Web of Conferences 154, 07007, 2020
2020
Interpretation of rock mass thermal conductivity at the design stage of heat pump installation and its impact on system efficiency (COP)
M Kaczmarczyk, M Kaczmarczyk, K Thürmer, M Klich
E3S Web of Conferences 66, 02007, 2018
2018
Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej – przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsce
M Kaczmarczyk
Technika Poszukiwań Geologicznych 57, 2018
2018
Ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych na obszarze województwa małopolskiego do produkcji energii elektrycznej
M Kaczmarczyk
Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20