Obserwuj
Сергій Щетина
Сергій Щетина
УНУС, кафедра овочівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ОВОЧІВНИЦТВО. Практикум.
ВІ Лихацький, ОІ Улянич, МВ Гордій, ЗІ Ковтунюк, ГЯ Слободяник, ...
Вінниця, ФОП Бондарець СС, 2012
172012
Агробіологічна оцінка сортів та гібридів баклажанів в умовах Правобережного Лісостепу України
СВ Щетина
32004
Формування врожаю огірка і його якості залежно від мульчуючих матеріалів в умовах Лісостепу України
АГ Тернавський, СВ Щетина, ГЯ Слободяник
Уманський національний університет садівництва 1 (1), 82-89, 2013
12013
Урожай баклажана в зависимости от возраста рассады
СВ Щетина
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2011
12011
ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
АГ Тернавський, СВ Щетина, ВВ Кецкало
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції «Маяк …, 2023
2023
Алелопатична активність виділень рослинної маси виду змієголовник молдавський (Dracocephalum moldavicum L.)
НО Гнатюк
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА, 2021
2021
Оцінка стану та рівня використання водних ресурсів Миколаївської області
НО Гнатюк
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗЕРНОСХОВИЩА СПОП «ВІДРОДЖЕННЯ» М. ШПОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М Щетина, Н Гнатюк, С Щетина
Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий …, 2021
2021
ЗНАЧЕННЯ ТА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ПОМІДОРА ВИРОЩЕНИХ В ЗИМОВИХ ГІДРОПОНИХ ТЕПЛИЦЯХ
ОП Перебора, СВ Щетина
Затверджено до друку рішенням вченої ради Інституту овочівництва і …, 2021
2021
Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії
ОІ Улянич, ГМ Господаренко, ЛО Рябовол, ВВ Любич, НВ Воробйова, ...
Дніпро: Середняк ТК, 2021
2021
Урожайність шпалерного огірка та структура урожаю залежно від частоти збирання плодів в умовах Лісостепу України
АГ Тернавський, СВ Щетина, ГЯ Слободяник, ОП Накльока
Таврійський науковий вісник. Вип. 117, 2021
2021
ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН РЕДИСКИ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ЮЮ Сучек, СВ Щетина
Автори, 323, 2021
2021
Інтродукція та урожайність цикорію салатного в Правобережному Лісостепу України
ОІ Улянич, СВ Щетина, ЗІ Ковтунюк, ЛІ Воєвода, ІА Діденко, ОВ Кухнюк
2019
Вплив абсорбенту під різними мульчувальними матеріалами на продуктивність шпалерного огірка у Лісостепу України
АГ Тернавський, СВ Щетина, ГЯ Слободяник
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комерційна робота на транспорті» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо …
ВС Сорока, ВО Дорощук
2019
Забезпечення галузі овочівництва новими сортами та гібридами основних коренеплідних культур–пріоритетний напрям формування ринку овочевої продукції
ТВ Поліщук, ВВ Кецкало, СВ Щетина
Інститут овочівництва і баштанництва НААН: Плеяда, 2018
2018
Методичні рекомендації з написання й оформлення дипломної роботи студентами ОР „Магістр” за спеціальністю 203 „Садівництво та виноградарство” кваліфікації „Дослідник з …
ОВ Мельник, ОІ Улянич, АГ Тернавський, ГЯ Слободяник, ...
Умань: УНУС, факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин, 2017
2017
Конспект лекцій «Конструкції споруд закритого ґрунту»
СВ Щетина
кафедра овочівництва, Уманський НУС, 2016
2016
Конспект лекцій «Тепличне господарство»
СВ Щетина
Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин. Кафедра …, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентами Тепличне господарство
СВ Щетина
Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин. Кафедра овочівництва, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20