Waldemar Nowicki
Waldemar Nowicki
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dioxovanadium (V) Schiff base complexes of N-methyl-1, 2-diaminoethane and 2-methyl-1, 2-diaminopropane with aromatic o-hydroxyaldehydes and o-hydroxyketones: synthesis …
E Kwiatkowski, G Romanowski, W Nowicki, M Kwiatkowski, K Suwińska
Polyhedron 22 (7), 1009-1018, 2003
622003
Chiral dioxovanadium (V) complexes with single condensation products of 1, 2-diaminocyclohexane and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds: synthesis, characterization, catalytic …
E Kwiatkowski, G Romanowski, W Nowicki, M Kwiatkowski, K Suwińska
Polyhedron 26 (12), 2559-2568, 2007
582007
Chiral dioxovanadium (V) Schiff base complexes of 1, 2-diphenyl-1, 2-diaminoethane and aromatic o-hydroxyaldehydes: Synthesis, characterization, catalytic properties and structure
G Romanowski, E Kwiatkowski, W Nowicki, M Kwiatkowski, T Lis
Polyhedron 27 (6), 1601-1609, 2008
422008
Isotopes of polonium (210Po) and uranium (234U and 238U) in the industrialised area of Wiślinka (North Poland)
A Boryło, W Nowicki, B Skwarzec
International Journal of Environmental and Analytical Chemistry 89 (8-12 …, 2009
362009
Dioxovanadium (V) complexes of Schiff bases derived from S-(+)-2-(aminomethyl) pyrrolidine and aromatic o-hydroxycarbonyl compounds: Synthesis, characterization and structure
E Kwiatkowski, G Romanowski, W Nowicki, M Kwiatkowski
Polyhedron 25 (15), 2809-2814, 2006
232006
Synthesis and Spectral Properties of the Europiumciiid Chelates with Schiff Bases
W Nowicki, S Zachara
Spectroscopy Letters 25 (4), 593-601, 1992
211992
The Concentration of Trace Metals in Selected Cultivated and Meadow Plants Collected from the Vicinity of a Phosphogypsum Stack in Northern Poland.
A Boryło, W Nowicki, B Skwarzec
Polish Journal of Environmental Studies 22 (2), 2013
152013
Polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland
A Boryło, W Nowicki, G Olszewski, B Skwarzec
Journal of Environmental Science and Health, Part A 47 (12), 1831-1842, 2012
142012
Crystal structure and magnetic properties of catena-μ-(pyrazine-N, N′) bis [(p-nitrobenzoyl) trifluoroacetonato-O, O′] copper (II)
E Kwiatkowski, G Romanowski, W Nowicki, K Suwińska
Polyhedron 20 (9-10), 1097-1100, 2001
122001
Opracowanie metodyki badania i klasyfikacji elementów biologicznych w procedurze oceny stanu ekologicznego jednolitych części morskich wód przejściowych i przybrzeżnych wraz z …
A Osowiecki, W Krzymiński, W Nowicki, L Kruk-Dowgiałło, M Błeńska, ...
IM, Gdańsk 99, 2009
52009
Chromatographic separation of some transition metal ions on chelating column bearing acetylacetone moiety
M Slebioda, Z Wodecki, AM Kolodziejczyk, W Nowicki
Chemia Analityczna 39 (2), 149-152, 1994
51994
Metal benzoylpivaloylmethanates. Part III. Manganese (III) and iron (III) chelates
E Kwiatkowski, W Nowicki
Transition Metal Chemistry 12 (6), 546-550, 1987
51987
The concentrations of trace metals in plants from phosphogypsum waste heap in Wiślinka, northern Poland
A Boryło, W Nowicki, B Skwarzec, G Olszewski
E3S Web of Conferences 1, 10007, 2013
42013
Wpływ składowiska fosfogipsów w Wiślince na środowisko (Część II)
A Boryło, B Skwarzec, G Olszewski, W Nowicki
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 45 (3), 81-93, 2011
42011
Synthesis, spectroscopic and magnetic properties of iron(III) complexes with N,N′-ethylenebis (salicylaldimine) and β-diketones
W Nowicki
Transition Metal Chemistry 21 (5), 469, 1996
31996
Metal benzoylpivaloylmethanates: Part 4. Aluminium (III) chelates
E Kwiatkowski, W Nowicki, M Szyncel
Thermochimica acta 232 (2), 271-278, 1994
31994
Polonium (²¹⁰Po), uranium (²³⁴U, ²³⁸U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland.
A Boryło, W Nowicki, G Olszewski, B Skwarzec
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous …, 2012
12012
Infrared Transmision and Photoacoustic Spectra (PAS) of Europium(III) Chelates with Schiff Bases. Part 1. Complex with H2salen
W Nowicki, A Sikorska, S Zachara
Spectroscopy Letters 28 (1), 81-88, 1995
11995
Bioaccumulation of polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland
A Boryło, W Nowicki, G Olszewski, B Skwarzec
E3S Web of Conferences 1, 29003, 2013
2013
The natural radionuclides and trace elements around phosphogypsum waste in Wislinka, Northern Poland
A Borylo, W Nowicki, B Skwarzec
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20