Grzegorz Szczodrowski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polski system podatkowy
G Szczodrowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1662007
Polski system podatkowy: strategia transformacji
G Szczodrowski
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
202002
Transformacja gospodarcza a sektor publiczny
G Szczodrowski
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
62002
Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2003
42003
Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową
K Piech, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy, 2002
42002
Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania
S Pangsy-Kania, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
22009
Redystrybucja podatkowa w krajach nordyckich
G Szczodrowski
Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach …, 2015
12015
Ocena prorodzinnych rozwiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych z perspektywy tax expenditures
G Szczodrowski
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 194-204, 2012
12012
Regulacje podatkowe Unii Europejskiej i praktyka podatkowa jej krajów członkowskich jako bariera suwerennego kształtowania systemu fiskalnego w Polsce
G Szczodrowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
12001
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek grupy wyszehradzkiej
G Szczodrowski
Współczesna Gospodarka 9 (2), 15-24, 2018
2018
Redystrybucja podatkowa w Polsce i na Węgrzech na tle rozwiązań stosowanych w państwach opiekuńczych
G Szczodrowski
Studia Ekonomiczne 310, 68-79, 2017
2017
Polityka fiskalna
G Szczodrowski
Encyklopedia politologii. Pojęcia, teorie i metody 1, 501-505, 2016
2016
Konkurencyjność systemów podatkowych krajów UE-11
G Szczodrowski
Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii …, 2015
2015
Wydatki
G Szczodrowski
Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne 2, 996-998, 2012
2012
Podatki
G Szczodrowski
Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne 2, 374-376, 2012
2012
Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce
Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa, 2011
2011
Opodatkowanie dochodów z pracy w Polsce - od progresji do podatku liniowego?
G Szczodrowski
Transformacja po latach: wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi …, 2010
2010
Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania
red., S Pangsy-Kania, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy i Innowacji Warszawa, 2009
2009
Polityka podatkowa środkowoeuropejskich krajów członkowskich Unii Europejskiej w warunkach harmonizacji podatkowej
G Szczodrowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 324-331, 2009
2009
Dlaczego państwo sięga do mojej kieszeni
G Szczodrowski
Ekonomia po polsku, 200-206, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20