Piotr Sulewski
Piotr Sulewski
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Farmers’ risk perception, risk aversion and strategies to cope with production risk: an empirical study from Poland
P Sulewski, A Kłoczko-Gajewska
Studies in Agricultural Economics 116 (3), 140-147, 2014
652014
Farm household interactions with local economies: A comparison of two EU case study areas
D Roberts, E Majewski, P Sulewski
Land Use Policy 31, 156-165, 2013
182013
Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania
A Kłoczko-Gajewska, P Sulewski
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (1), 141-148, 2009
172009
Strategie realizowane przez rolnikĂłw w rodzinnych gospodarstwach towarowych
P Sulewski
Wydawnictwo SGGW, 2007
172007
Relations between agri-environmental, economic and social dimensions of farms’ sustainability
P Sulewski, A Kłoczko-Gajewska, W Sroka
Sustainability 10 (12), 4629, 2018
162018
Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw
P Sulewski, S Czekaj
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 74-100, 2015
152015
Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie
P Sulewski, M Meuwissen
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2014
152014
Powierzchnia użytków rolnych a efektywność gospodarstw rodzinnych
P Sulewski
Roczniki Nauk Rolniczych, seria G 94 (2), 130-135, 2008
142008
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych
B Borkowski, Ł Cygański, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Hamulczuk, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
122008
Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw
E Majewski, P Sulewski
Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia 39, 23-49, 2011
112011
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce
P Sulewski, E Majewski, A Was, M Szymanska, A Malak-Rawlikowska, ...
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2016
82016
Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych–ujęcie teoretyczne i empiryczne
P Sulewski
Zagadnienia ekonomiki rolnej 4, 87-105, 2014
82014
Differences in possible reactions of the EU farmers from selected European regions to CAP change
E Majewski, M Raggi, P Sulewski, D Viaggi
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10 (1), 45-56, 2011
82011
Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń–opinie i postawy
P Sulewski
Roczniki Nauk Rolniczych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu …, 2009
82009
Bariery i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli
P Sulewski
Zesz. Nauk. SGGW 67, 67-77, 2008
82008
Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych
P Sulewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7 (1 …, 2005
72005
Określanie zakresu geograficznego rynku na przykładzie sektora kompleksowych nawozów wieloskładnikowych
M Pietrzak, P Sulewski, K Jałosiński
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 59-78, 2014
62014
Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczego w Polsce
E Majewski, P Sulewski, A Wąs
Wydawnictwo SGGW, 2016
52016
Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie
P Sulewski
52015
determinants of takinG oUt insUrance aGainst losses in aGricUltUral prodUction in poland1
P Sulewski, A Kłoczko-Gajewska
Annals of Agricultural Economics and Rural Development, 127, 2014
52014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20