Deniz ELBER BÖRÜ
Deniz ELBER BÖRÜ
İşletme Fakültesi Profesörü, Marmara Üniversitesi
Zweryfikowany adres z marmara.edu.tr
Tytu³
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kurumsal sosyal sorumluluk
CC Aktan, D Börü
Kurumsal sosyal sorumluluk: İşletmeler ve sosyal sorumluluk, 11-36, 2007
274*2007
Girişimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi işletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
D Börü
Marmara Üniversitesi Yayın, 2006
106*2006
Kurum içinde güven: yöneticiye, iş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü:(alan araştırması ve sonuçlar)
G İslamoğlu, D Birsel, Melek., Börü
İnkılap Kitabevi, 2007
92*2007
Örgütlerde Güvenilir İnsan Yaratılmasında İlk Adım. Güvenilir İnsan Kim
D Börü
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (23-26 Mayıs …, 2001
55*2001
POLİTİK DAVRANIŞ BOYUTLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
G İslamoğlu, B Deniz
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14 …, 2007
442007
Application of the theory of planned behavior in academic cheating research–cross-cultural comparison
A Chudzicka-Czupa³a, D Grabowski, AL Mello, J Kuntz, DV Zaharia, ...
Ethics & Behavior 26 (8), 638-659, 2016
352016
Liderlik tarzının çalışanın iş tatmini ile ilişkisi ve lidere olan güvenin bu ilişkideki rolü
D Börü, B Güneşer
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (1 …, 2005
342005
Güven: Bir anket geliştirme çalışması
MD BÖRÜ, G İslamoğlu, M Birsel
ÖNERİ 7 (27), 49-50, 2007
252007
Öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin bir araştırma
D Börü
Öneri Dergisi 15 (7-3), 47-51, 2001
252001
Job embeddedness in relation with different socio demographic characteristics
M Birsel, MD Börü, G İslamoğlu, ES Yurtkoru
MU Journal of Institute of Social Sciences ÖNERİ 10, 51-61, 2012
17*2012
Global Pazarlarda Pazarlama Stratejilerinin Tasarım ve Uygulanmasında Kültürel Etkileşimin Rolü
T Erem, ÖB Tek, AE Gegez, MD Börü
Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, 16-18, 2000
172000
Kurumsal sosyal sorumluluk düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi
CC Aktan, D Börü
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 4, 11-60, 2005
132005
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİ VE GÜVENİN ROLÜ
B Deniz, B GÜNEŞER
Öneri Dergisi 7 (25), 43-58, 2006
11*2006
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde profesyonel yönetici kullanımına ilişkin bir araştırma
D Börü
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
111997
KÜLTÜREL BOYUTLAR İÇERİSİNDE ŞEKİLLENEN ÇATIŞMA TARZLARI
M BİRSEL, G İSLAMOĞLU, D BÖRÜ
CİLT: 10 SAYI: 2 YIL: 2009, 245, 2009
102009
CONFLICT MANAGEMENT STYLESIN RELATION TO DEMOGRAPHICS
G İSLAMOĞLU, D BÖRÜ, M BİRSEL
Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 1 …, 2008
102008
Kurumsal kültür
CC Aktan, D Börü
Sermaye Piyasası Kurulu.(120), 2006
102006
Cam tavan sendromu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Kadın çalışanlar üzerine bir araştırma
D İmamoğlu
İstanbul Arel Üniversitesiİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2016
92016
Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar
İE Artan, D Börü, G İslamoğlu, S Yurtkoru, B Sipahi, K Çalışkan, S Ergun
TESEV Yayınları, İstanbul, 2005
9*2005
Power distance and trust
G Islamoglu, D Boru
Convivence in Organizations and Society, Quaderni di Psicologia del Lavoro …, 2005
9*2005
Nie można teraz wykonaĉ tej operacji. Spróbuj ponownie póĵniej.
Prace 1–20