Grzegorz Hajduk
TytułCytowane przezRok
Poziomy, płaszczyzny i rodzaje integracji komunikacji marketingowej
G Hajduk
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 20-29, 2010
112010
The impact of the digital world on management and marketing
G Mazurek, J Tkaczyk, G Hajduk, i in.
Poltext, 2016
82016
Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej w kontekście wzrostu ich popularności wśród młodych konsumentów
G Hajduk
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 264-273, 2016
32016
Challenges for marketing communications in the digital age
G Hajduk
The impact of the digital world on management and marketing, 183-195, 2016
22016
Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów
G Hajduk
Logistyka 2, 2015
22015
Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych
G Hajduk
Studia Medioznawcze 70 (3), 101-113, 2017
12017
Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej
G Hajduk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111-122, 2011
12011
Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych: wyniki badań
G Hajduk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 42 …, 2009
12009
Wyzwania integracji komunikacji marketingowej w kontekście zjawiska outsourcingu i wirtualizacji marketingu
G Hajduk
Studia Oeconomica Posnaniensia 6, 33-44, 2018
2018
Zakres i specyfika działań z zakresu komunikacji marketingowej realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne-wyniki badań
G Hajduk
Marketing i Rynek, 268-278, 2018
2018
Specyfika procesu kreowania wizerunku marki przez startupy
G Hajduk, K Pawlak-Kołodziejska
Naukowy Przegląd Dziennikarski 25, 155-171, 2018
2018
Rola strategii w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury
G Hajduk, B Mróz-Gorgoń
Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, 33-47, 2017
2017
Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę - wyniki badań
G Hajduk
Marketing i Rynek 9, 146-153, 2017
2017
Postrzeganie Rzeszowa jako marki - wyniki badań
G Hajduk
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 49 (1/2017), 2017
2017
Outsourcing marketingu: zalety i wady korzystania z usług agencji i innych zewnętrznych specjalistów od marketingu
G Hajduk
Newsline Magazine, 31-36, 2016
2016
Specifics and Features of Outsourcing Marketing Communications Activity
G Hajduk
Central European Business Review 5 (3), 78-87, 2016
2016
Socio-economic regional development in the context of European integration
G Hajduk, B Wierzbiński
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
2014
Dydaktyka marketingu w Polsce a wyzwania praktyki
G Hajduk, G Mazurek
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, 695-705, 2014
2014
Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa
G Hajduk
Public relations: nowe trendy, 177-188, 2013
2013
Outsourcing komunikacji marketingowej
G Hajduk
Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing. 1, 127-134, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20