Obserwuj
Monika Maksim
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce
Z Wiśniewski, K Zawadzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 57-69, 2011
352011
Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy
M Maksim, Z Wiśniewski
CRZL, Warszawa, 2012
132012
Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim
M Maksim
TNOiK, Toruń, 2008
112008
Active labour market policies in Poland
Z Wisniewski, M Maksim
CESifo Forum 14 (1), 22-28, 2013
92013
Polityka społeczna-kontynuacja i zmiana
J Orczyk, B Balcerzak-Paradowska, M Szylko-Skoczny, C Żołędowski
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012
92012
Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
M Haffer, W Karaszewski
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2009
72009
Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
Z Wiśniewski, M Maksim
Bilans i nowe wyzwania, 2008
72008
Grupy celowe na rynku pracy w Polsce
M Maksim
Rynek Pracy, 5-23, 2001
62001
Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i nowe wyzwania w: Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.)
Z Wiśniewski, M Maksim
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, 2008
52008
Low wages–Coincidence or a result? Evidence from Poland
M Ryczkowski, M Maksim
Acta Oeconomica 68 (4), 549-572, 2018
42018
Unemployment and Labour Market Policies–Empirical Analysis for Poland
Z Wiśniewski, M Maksim
ECONOMIC, 5, 2017
32017
Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce-perspektywa lokalna
M Maksim, M Wojdyło-Preisner
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 278 (4), 117-136, 2015
32015
Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce-perspektywa lokalna
M Maksim, M Wojdyło-Preisner
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 278 (4), 117-136, 2015
32015
Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobot‑nych–nowe tendencje i sposoby działania
M Maksim, Z Wiśniewski
Polityka Społeczna 7, 6-10, 2015
32015
Polityka rynku pracy w Polsce-wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity sCORE MATCHIN G
Z Wiśniewski, M Maksim
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 93-107, 2013
32013
Sytuacja i aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 plus—doświadczenia niemieckie
Z Wiśniewski, M Maksim
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 23-36, 2018
22018
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka
M Maksim, Z Wiśniewski, M Wojdyło
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
22018
Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych
M Maksim, Z Wiśniewski
Polityka Społeczna 44 (10 (523)), 2017
22017
Wspieranie zatrudnienia młodzieży w Niemczech
Z Wiśniewski, M Maksim
Polityka Społeczna 42 (7 (496)), 34-38, 2015
22015
Selected problems of targeting active labour market policies in Poland
MM Maksim, D Sliwicki
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia 43 (2), 135-146, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20