Patrycja Klimas
Patrycja Klimas
Wrocław University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej.
P Klimas
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014
682014
Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry
P Klimas
Industrial Marketing Management 53, 91-102, 2016
632016
Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale
W Czakon, P Klimas, M Mariani
Long Range Planning 53 (1), 101875, 2020
402020
Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej
P Klimas
Studia Ekonomiczne 141, 185-198, 2013
312013
Sleeping with competitors: Forms, antecedents and outcomes of coopetition of small and medium-sized craft beer breweries
S Kraus, P Klimas, J Gast, T Stephan
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 25 (1), 50-66, 2019
302019
Wymiary bliskości w sieciach innowacji
P Klimas
Przegląd Organizacji 4, 16-20, 2011
292011
Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers
P Klimas, W Czakon
Review of Managerial Science 12 (2), 469-497, 2018
252018
Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych
P Klimas
Problemy Zarządzania 1 (vol.13, nr 1 (50)), 29-46, 2015
242015
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie III rozszerzone …, 2015
17*2015
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wydanie III rozszerzone, 0
17*
Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu
P Klimas
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wyd. II, 228-249, 2013
15*2013
Multifaceted nature of coopetition inside an aviation supply chain – the case of the Aviation Valley
P Klimas
Journal of Economics and Management 17, 95-119, 2014
142014
Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci
P Jędrysik
Przegląd Organizacji, 28-32, 2010
142010
Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci
P Klimas
Organization and Management, 2013
132013
Sieci oraz firmy kotwice–ich znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy
P Klimas, W Czakon
Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, 2010
132010
Structural face of competition, cooperation and coopetition inside business networks
P Klimas
Argumenta Oeconomica 1 (34), 127-155, 2015
102015
Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosystemu gamingowego
P Klimas
CH Beck, 2019
92019
How Objective Are Subjective Measures of Organisational Innovativeness, Really?
P Klimas
Management and Business Administration. Central Europe 22 (no.2), 30-44, 2014
92014
Sieci relacji producentów gier komputerowych i wideo
P Klimas
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 7, 47-68, 2015
82015
INTER-ORGANIZATIONAL PROXIMITY IN THE CONTEXT OF LOGISTICS – RESEARCH CHALLENGES
P Klimas, S Twaróg
LogForum 11, 109-117, 2015
82015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20